Stalag XIII A

Naast Hitlers gevangenissen, doorgangskampen en concentratie- en vernietigingskampen waren er ook krijgsgevangenenkampen waar manschappen gevangen zaten uit de bezette gebieden volgens het Verdrag (III) van Geneve. Ook hier had je verschillende kampen voor krijgsgevangenen waaronder ‘Stalags’ en ‘Oflags’. In een Stalag ofwel Stammlager zaten manschappen (militairen) en onderofficieren gevangen die onder bepaalde voorwaarden voor werkzaamheden konden worden ingezet. Officieren zaten gevangen in een Oflag (Offizier-Lager) en het was volgens de Conventie van Geneve verboden hen in te zetten voor arbeid. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het Duitse leger verdeeld in 17 militaire districten (Wehrkreis), die elk aangeduid werden met Romeinse cijfers. De kampen waren genummerd volgens het militaire district. Een letter achter het Romeinse nummer markeerde individuele Stalags in een militair district.

 

Stalag XIII A was een gevangenenkamp in Sülzbach voor soldaten en onderofficieren die gedurende de Tweede Wereldoorlog gevangen waren genomen door de nazi’s. Er hebben onder andere ca. 1800 Belgische militairen vastgezeten in dit kamp,

 

 

Hieronder een krijgsgevangenen antwoordkaart uit Stalag XIII A in Sülzbach geschreven op 21 september 1941 door een Belgische militair aan zijn ouders.