Natzweiler - Struthof

Natzweiler-Struthof was het enige Duitse concentratiekamp in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog en lag bij de plaats Natzwiller op 800 meter hoogte. Natzweiler was net als concentratiekamp Gross-Rosen door Hitler aangewezen om 'Nacht und Nebel' gevangenen te huisvesten. Dit waren mensen die veroordeeld waren voor activiteiten tegen het Duitse Rijk waarover geen informatie werd verstrekt met de buitenwereld. NN-gevangenen mochten geen brieven schrijven of op andere wijze contact hebben met de wereld buiten het kamp en moesten ‘in de nevel’ verdwijnen waarbij de familie nooit van hun overlijden op de hoogte zou worden gebracht. Het kamp was in gebruik vanaf 21 mei 1941 en de locatie was gekozen vanwege de aanwezigheid van graniet wat bestemd was voor de bouw van de nieuwe hoofdstad Germania. De omstandigheden in het kamp waren zeer slecht wat leidde tot veel slachtoffers. De gevangenen moesten zware arbeid verrichten in de steengroeven, er waren grote voedseltekorten, mishandeldingen en slechte sanitaire voorzieningen. In Natzweiler was ook een arts aanwezig die leiding gaf aan gruwelijke experimenten op de gevangenen zoals het injecteren van allerlei ziektes en hij verzamelde skeletten van joden om hun vermeende inferioriteit aan te tonen. Op een paar kilometer afstand van het kamp werd ook een gaskamer ingericht met crematorium. In Natzweiler en de satellietkampen hebben in totaal zo'n 52.000 mensen gevangen gezeten waarvan er ca. 22.000 de dood vonden. In september 1944 werd het kamp geëvacueerd vanwege de naderende geallieerden en op 23 november werd Natzweiler bevrijd. Er hebben ongeveer 590 Nederlanders gevangen gezeten van wie 280 de oorlog niet overleefd hebben. Tegenwoordig zijn zowel de plek van het kamp als de gaskamer te bezoeken en is er een bezoekerscentrum ingericht waar je een idee krijgt van de omvang en geschiedenis van het kamp. 

Titel: Doodstraf op termijn - Nederlandse Nacht und Nebel gevangenen in kamp Natzweiler

Auteur: Hinke Piersma

Aantal pagina's: 228

ISBN: 90 5730 442 2

Druk: 2006

Uitgever: Walburg Pers

 

Natzweiler - Nacht und Nebel. De woorden horen bij elkaar en staan voor de verdwijning in 'nacht en nevel' van mensen die om hun verzet tegen het nazi regime waren gearresteerd. Niemand wist waar zij bleven. In kamp Natzweiler waren ze niet alleen figuurlijk onzichtbaar, maar ook haast letterlijk. Want in het kamp, op de noordhelling van een 800 meter hoge bergtop in de Elzas, waren nevel en duisternis vaste gasten. Naar schatting werden zo'n zeshonderd Nederlandse verzetsstrijders naar kamp Natzweiler gedeporteerd nadat zij vaak in eerste instantie de doodstraf tegen zich hadden horen uitspreken.