Welkom op de website voor Nederlandse boeken en documentatie over concentratiekampen en andere kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor een volledig overzicht van alle beschikbare documentatie verwijs ik u door naar bovenstaand menu. In dit menu vindt u onder 'Kampenlijst' een overzicht van alle kampen waar documentatie over te vinden is op deze website. Onder 'Boeken', 'Brieven', 'Brochures', 'Foto's, 'Geld' en 'Overige' vindt u documentatie over verschillende kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder 'Foto Reportages' vindt u foto's van mijn reizen naar voormalige concentratiekampen en Memorial Sites. Alle documentatie op deze website heb ik zelf in bezit. Hieronder vindt u mijn laatste aanwinsten.

Titel: Littekens kun je niet wegwassen

Auteur: M. Valk

Aantal pagina's: 79

Uitgever: Uitgave in eigen beheer

 

Mozes Valk (Maurits), geboren in 1941 aan het Deliplein in de stad Groningen, is kind van joods/ christelijke ouders. Het gezin Valk bestaat uit negen personen. Zij zijn terecht gekomen in de concentratiekampen, die de Duitsers hebben opgezet om de joden uit te roeien.  Maurits, beschrijft ook de toestand van een gespannen familie in de jaren, voordat de Duitsers Nederland binnenvielen. In deze periode gingen zijn ouders over van de joodse traditie naar de protestantse christendom, overtuigd van hun keuze door de besturingen van de Bijbel. De reactie van de omgeving was groot! Maurits heeft gepoogd deze sluier op te lichten. Ook de belevenissen in de concentratiekampen heeft hij beschreven, zoals ze hem door de jaren heen verteld zijn.

Titel: Treblinka 1943

Auteur: Michal Wojcik

Aantal pagina's: 320

ISBN: 978 94 0191 682 0

Druk: 2020

Uitgever: Omnibook

 

Niemand kwam levend uit vernietigingskamp Treblinka. Er werden zo veel mensen omgebracht dat er niet genoeg land was om iedereen te begraven. In iets meer dan een jaar tijd werden er 900.000 mensen vermoord. En al waren ze uitgehongerd en ontdaan van hun waardigheid, toch durfde een groep gevangenen in opstand te komen. Op 2 augustus 1943 vond een succesvolle gewapende opstand plaats in het vernietigingskamp, die groter en spectaculairder was dan die in Sobibor. Hoe slaagden de gevangenen erin de bewaarders aan te vallen, hun wapens over te nemen en te ontsnappen? Kregen ze hulp van binnenuit? Michal Wojcik, schreef op basis van ooggetuigenverslagen een boeiende reconstructie van deze weinig bekende rebellie.

Titel: Zo was het...ongeveer...

Auteur: Mieke van den Burger-Steensma

Aantal pagina's: 89

Druk: 1984

Uitgever: Uitgegeven in eigen beheer

 

Persoonlijke herinneringen van Mieke van den Burger-Steensma naar aanleiding van de kampervaringen uit het boek 'Zo ben je daar' door Tineke Wibaut-Guilonard. Ervaringen over onder andere Ravenbrück en Kamp Vught.

Titel: Maurice

Auteur: Erald R.M. De Wachter

Aantal pagina's: 268

ISBN: 978 94 6203 436 5

Druk: 2013

Uitgever: Uitgegeven in eigen beheer

 

'Maurice', het dramatische verhaal over een meester-kleermaker uit Stekene die als gedeporteerde Verzetsstrijder de hel van het nazi concentratiekamp Neuengamme overleefde. De auteur Erald De Wachter, zoon van de hoofdpersoon uit dit boek, Maurice De Wachter, werd geboren in het Oost-Vlaamse dorp Stekene op 4 maart 1949. Hoewel geboren vier jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog heeft bij hem van jongs af aan de wens geleefd om voor zijn familie en nageslacht de verschrikkingen vast te leggen die zijn vader, dorps- en streekgenoten hebben moeten ondergaan van het nazi-Duitse regime.

Titel: Deportaties

Auteur: S. van den Bergh

Aantal pagina's: 80

Druk: 1945

Uitgever: Mij. C.A.J. van Dishoeck c.v. 

 

Deportaties van Nederlandse Joden na Westerbork, Theresienstadt, Auschwitz en Gleiwitz door S. van den Bergh.

Titel: Concentratiekamp Ladelund 1944

Auteur: Michael Jacob & Elisabeth Naji

Aantal pagina's: 48

Druk: 1990

Uitgever: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ladelund

 

De wetenschappelijke tentoonstelling 'Het concentratiekamp Ladelund 1944' is permanent te zien in het documentatiecentrum van Ladelund. Op 1 november 1944 werd hier in Ladelund een buitenkamp van het concentratiekamp Neuengamme opgericht. In de zes weken tot de opheffing van het kamp op 16 december 1944 kwamen van de ruim 2000 gevangenen meer als 300 om het leven. Hun graven horen tot de huidige herdenkingsplaats. Ladelund was alleen maar een van de 70 buitenkampen van het concentratiekamp Neuengamme en een van de ruim 1000 van zulke kampen in heel Duitsland. Deze kampen manen ons, de menswaardigheid te achten.

Op 27 augustus 2020 ben ik naar Nationaal Monument Kamp Vught geweest om daar weer een foto reportage te maken. Klik op de foto om de volledige reportage te bekijken.

Titel: Plekken van verzet en pijn II

Auteur: Diete Oudesluijs

Aantal pagina's: 286

ISBN: 978 90 816731 1 3

Druk: 2013

Uitgever: Aspekt

 

In Plekken van Verzet en Pijn II komen de verschillende groepen Nederlanders en in Nederland wonende buitenlanders aan bod die naar Duitse kampen en gevangenissen in heel Europa zijn gedeporteerd en/ of die daar hebben moeten werken: krijgsgevangen officieren en manschappen, gevangenen in tuchthuizen, alle grotere concentratiekampen en vernietigingskampen, sommige bijkampen en stafkampen en de 'gewone' dwangarbeider; van de meer dan 500.000 mannen en sommige vrouwen die in het kader van de Arbeidsinzet naar Duitsland moesten kunnen in dit kader alleen een aantal voorbeelden worden genoemd. Speciale aandacht is er voor het werk dat ze allemaal hebben moeten doen in dienst van de SS en van particuliere bedrijven.

Titel: Plekken van verzet en pijn I 

Auteur: Diete Oudesluijs

Aantal pagina's: 278

ISBN: 978 90 816731 1 2

Druk: 2012

Uitgever: Aspekt

 

Veel mensen weten niet, wat er in de oorlog allemaal gebeurd is, en waar. Plekken van verzet en pijn wil die plekken en de bijbehorende geschiedenis, de omgang met de herinneringen en het herdenken na de oorlog tot op de dag van vandaag, nog eens uitvoerig in kaart brengen. Het gaat daarbij voornamelijk om plekken in heel Nederland waar mensen gevangen hebben gezeten of zijn gedood, en plekken waar daaraan herinnerd wordt. De kampen en gevangenissen staan daarbij in het middelpunt. Daaraan vooraf gaat een korte inleiding over de oorlogsjaren en de infrastructuur die de bezetter voor het grootste gedeelte overnam en aanpaste. Ook is informatie opgenomen over het systeem van de kampen algemeen.

Titel: Breendonk de dood

Auteur: Edgard Marbaix

Aantal pagina's: 92

Druk: 1945

 

Dit boek is een eenvoudig verhaal van ons verblijf in het concentratiekamp van Breendonk bij Willebroek. Het beoogt slechts en zo getrouw mogelijke weergave te zijn van alles wat we er hebben gezien, gehoord en geleden. 

Ik draag het op aan onze vrienden van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, tijdens de bezetting omgevormd tot het zo zeer beruchte Arbeidsambt, die hun leven gaven voor het Vaderland.

Voor hun zaligheid draag ik aan dien god van Goedheid en Rechtvaardigheid al onze gebeden, al ons lijden en onze kruisweg van Breendonk op. Tevens, naar het voor voorbeeld onze martelaren, voor een spoedige bevrijding van ons Vaderland en algehele overwinning der Geallieerde Legers.