Welkom op de website voor Nederlandse boeken en documentatie over concentratiekampen en andere kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor een volledig overzicht van alle beschikbare documentatie verwijs ik u door naar bovenstaand menu. In dit menu vindt u onder 'Kampenlijst' een overzicht van alle kampen waar documentatie over te vinden is op deze website. Onder 'Boeken', 'Brieven', 'Brochures', 'Foto's, 'Geld' en 'Overige' vindt u documentatie over verschillende kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder 'Foto Reportages' vindt u foto's van mijn reizen naar voormalige concentratiekampen en Memorial Sites. Alle documentatie op deze website heb ik zelf in bezit. Hieronder vindt u mijn laatste aanwinsten.

Titel: Concentratiekamp Ladelund 1944

Auteur: Michael Jacob & Elisabeth Naji

Aantal pagina's: 48

Druk: 1990

Uitgever: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ladelund

 

De wetenschappelijke tentoonstelling 'Het concentratiekamp Ladelund 1944' is permanent te zien in het documentatiecentrum van Ladelund. Op 1 november 1944 werd hier in Ladelund een buitenkamp van het concentratiekamp Neuengamme opgericht. In de zes weken tot de opheffing van het kamp op 16 december 1944 kwamen van de ruim 2000 gevangenen meer als 300 om het leven. Hun graven horen tot de huidige herdenkingsplaats. Ladelund was alleen maar een van de 70 buitenkampen van het concentratiekamp Neuengamme en een van de ruim 1000 van zulke kampen in heel Duitsland. Deze kampen manen ons, de menswaardigheid te achten.

Op 27 augustus 2020 ben ik naar Nationaal Monument Kamp Vught geweest om daar weer een foto reportage te maken. Klik op de foto om de volledige reportage te bekijken.

Titel: Plekken van verzet en pijn II

Auteur: Diete Oudesluijs

Aantal pagina's: 286

ISBN: 978 90 816731 1 3

Druk: 2013

Uitgever: Aspekt

 

In Plekken van Verzet en Pijn II komen de verschillende groepen Nederlanders en in Nederland wonende buitenlanders aan bod die naar Duitse kampen en gevangenissen in heel Europa zijn gedeporteerd en/ of die daar hebben moeten werken: krijgsgevangen officieren en manschappen, gevangenen in tuchthuizen, alle grotere concentratiekampen en vernietigingskampen, sommige bijkampen en stafkampen en de 'gewone' dwangarbeider; van de meer dan 500.000 mannen en sommige vrouwen die in het kader van de Arbeidsinzet naar Duitsland moesten kunnen in dit kader alleen een aantal voorbeelden worden genoemd. Speciale aandacht is er voor het werk dat ze allemaal hebben moeten doen in dienst van de SS en van particuliere bedrijven.

Titel: Plekken van verzet en pijn I 

Auteur: Diete Oudesluijs

Aantal pagina's: 278

ISBN: 978 90 816731 1 2

Druk: 2017

Uitgever: Aspekt

 

Veel mensen weten niet, wat er in de oorlog allemaal gebeurd is, en waar. Plekken van verzet en pijn wil die plekken en de bijbehorende geschiedenis, de omgang met de herinneringen en het herdenken na de oorlog tot op de dag van vandaag, nog eens uitvoerig in kaart brengen. Het gaat daarbij voornamelijk om plekken in heel Nederland waar mensen gevangen hebben gezeten of zijn gedood, en plekken waar daaraan herinnerd wordt. De kampen en gevangenissen staan daarbij in het middelpunt. Daaraan vooraf gaat een korte inleiding over de oorlogsjaren en de infrastructuur die de bezetter voor het grootste gedeelte overnam en aanpaste. Ook is informatie opgenomen over het systeem van de kampen algemeen.

Titel: Breendonk de dood

Auteur: Edgard Marbaix

Aantal pagina's: 92

Druk: 1945

 

Dit boek is een eenvoudig verhaal van ons verblijf in het concentratiekamp van Breendonk bij Willebroek. Het beoogt slechts en zo getrouw mogelijke weergave te zijn van alles wat we er hebben gezien, gehoord en geleden. 

Ik draag het op aan onze vrienden van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, tijdens de bezetting omgevormd tot het zo zeer beruchte Arbeidsambt, die hun leven gaven voor het Vaderland.

Voor hun zaligheid draag ik aan dien god van Goedheid en Rechtvaardigheid al onze gebeden, al ons lijden en onze kruisweg van Breendonk op. Tevens, naar het voor voorbeeld onze martelaren, voor een spoedige bevrijding van ons Vaderland en algehele overwinning der Geallieerde Legers.

Een houten Auschwitz-Birkenau stempel. Klik op de foto voor meer informatie en een volledig overzicht van de stempel.

Titel: Gedenkboek van het Oranjehotel

Auteur: E.P. Weber

Aantal pagina's: 437

ISBN: 978 94 615 3612 9

Druk: Derde herziende druk 2016

Uitgever: Aspekt

 

Het 'Oranjehotel' is een begrip in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In deze Scheveningse gevangenis speelden zich de zwartste bladzijden af van de oorlog. Wie opgepakt werd van het verzet had grote kans in deze cellen te belanden. In de muren beitelden zij hun namen en 'Voor Koningin en Vaderland'. E.P. Weber legde in dit gedenkboek de geschiedenis van onze helden vast, waarbij ook wordt stilgestaan bij de rechtsspraak in die tijd, de terreur en het lot van de vele enkelingen. Deze prachtige geïllustreerde heruitgave van dit boek is een belangrijk wapenfeit in het levend houden van de herinnering.

Op 19 juli 2020 ben ik naar het Nationaal Monument Oranjehotel geweest om een foto reportage te maken. Klik op de foto om de volledige reportage te bekijken.

Titel: Had het anders gekund?

Auteur: Abel de Jong

Aantal pagina's: 276

ISBN: 978 90 490 2618 9

Druk: 2019

Uitgever: Van Praag

 

Vanaf oktober 1942 was sally kamparts in Westerbork. Ondertussen verbleef zijn vrouw Liesje, samen met hun zoontjes Abel en Daan, in Amsterdam. De uitvoerige correspondentie die zij in die periode voerden is bewaard gebleven en deels in dit boek afgedrukt. Tussen twee vluchtpogingen door, pogingen om in gebied te komen dat niet door de Duitsers was bezet, schreef Sally een imposant verslag van al hetgeen hij wist van de jodenvervolging in Nederland en de situatie in Westerbork. Het verslag is naar Londen gesmokkeld en kopieën werden onder alle kopstukken verspreid. Het maakte grote indruk, aldus Loe de Jong: '[Het is] een van de schranderste en meest principiële rapporten over de jodenvervolging in Nederland die ik onder ogen kreeg.' Het verslag is integraal in deze publicatie opgenomen.

Titel: De Wantsenjagers

Auteur: C.D. Laros

Aantal pagina's: 232

ISBN: 90 76859 01 9

Druk: 2000

Uitgever: Robine, Twello

 

Het boek begint met de beschrijving van het Utrechtse studentenleven in de eerste jaren van de oorlog en het transport naar kamp Erica bij Ommen. We lezen hoe zekerheid en geborgenheid in het leven van een twintigjarige op slag wegvallen. Hoe de student dwangarbeider wordt: wantsenjager in Oostenrijk, bouwvakker in Berlijn, voorvluchtig is richting Joegoslavië, gevangene in Oostenrijk, stoker en lijkenknecht in het Stockerause ziekenhuis, ontsnapt aan transport naar Mauthausen, geïnterneerd wordt in Winterthur en als 'Fransman' repatrieert naar Frankrijk. Belevenissen uit een periode van twee jaar, zorgvuldig vastgelegd in brieven en dagboeknotities.