Welkom op de website voor Nederlandse boeken en documentatie over concentratiekampen en andere kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor een volledig overzicht van alle beschikbare documentatie verwijs ik u door naar bovenstaand menu. In dit menu vindt u onder 'Kampenlijst' een overzicht van alle kampen waar documentatie over te vinden is op deze website. Onder 'Boeken', 'Brieven', 'Brochures', 'Foto's, 'Geld' en 'Overige' vindt u documentatie over verschillende kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder 'Foto Reportages' vindt u foto's van voormalige concentratiekampen en Memorial Sites die ik in de loop der jaren heb bezocht en onder 'Plattegronden' vindt u een verzameling plattegronden en kaarten van concentratiekampen. Hieronder vindt u mijn laatste aanwinsten.

(Stalag XIII A) Een krijgsgevangen antwoordkaart uit Stalag XIII A in Sülzbach geschreven op 21 september 1941 door een Belgische militair gericht aan zijn ouders. Klik op de foto van de brief voor meer informatie en een volledig overzicht.

Titel: Vergeten... nooit

Auteur: Andre Feron

Aantal pagina's: 284

ISBN: 978 94 639 6926 0

Druk: 1970

Uitgever: Skribis 

 

In 1944 wordt Camille Feron gearresteerd door de Gestapo. Het noodlot brengt hem in de gevangenis van Hasselt, Sint-Gillis en Gross-Strehlitz, en het 'Nacht und Nevel' concentratiekamp van Gross-Rosen in Silezië. In extreme omstandigheden maakt Camille kennis met zowel de nobele als duistere kanten van zijn medemens. De vriendschappen die in gevangenschap ontstaan, staan in schril contrast met de gruwelijke misdaden van een mensonterend fascistisch regime. Vele jaren later voelt zijn zoon Andre Feron de behoeft om dit aangrijpende verhaal opnieuw te vertellen. Hij verplaatst zich in de persona van zijn vader, waaraan hij ontroerende herinneringen bewaard.

Titel: Zo was het in Ravensbrück

Auteur: Ludo van Eck

Aantal pagina's: 315

Druk: 1970

Uitgever: De Schorpioen

 

Ludo van Eck zat tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in concentratiekamp Dachau wegens deelname aan het gewapend verzet. Hij overleefde de oorlog en bezocht en bestudeerde alle concentratiekampen na de oorlog opnieuw zodat de onmenselijke gruwel van de nazi's nooit vergeten zou worden. Zijn missie leidde tot het schrijven van in totaal 14 boeken over de kampen. De namen van de personages in 'Zo was het in Ravensbrück' zijn geen verzonnen namen, maar namen van vrouwen die in Ravensbrück omkwamen. Ook al is het beschreven verhaal niet hun persoonlijk verhaal, maar de geschiedenis van 132.000 vrouwen. Ook de namen van de SS-monsters, van de misdadige dokters en de zogenaamde verpleegsters zijn echte namen.

Titel: Het Duitse concentratiekamp

Auteur: E. A. Cohen

Aantal pagina's: 258

Druk: 1952

Uitgever: H. J. Paris 

 

Dit boek is een medische en psychologische studie waarin de volgende onderwerpen aan bod komen; De algemene aspecten van de Duitse concentratiekampen, de medische aspecten van de concentratiekampen, de psychologie van de gevangenen en de psychologie van de SS.  Het is een Proefschrift voor het behalen van de graad van dokter in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht op gezag van de rector magnificus Dr. J. Severijn, hoogleraar in de faculteit van Godsgeleerdheid, volgens besluit van de senaat van de universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit voor geneeskunde ter verdediging op dinsdag 11 maart 1952 in de namiddag om 4 uur.

Titel: Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma

Auteur: Prof. Dr. Titus Brandsma

Aantal pagina's: 23

Druk: 1944 

Uitgever: W. Bergmans

 

Prof. Dr. Titus Brandsma was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar, publicist uit Friesland en was specialist in middeleeuwse mystiek. Hij werd in 1942 opgepakt voor verzet tegen het nazi regime en opgesloten. Op 22 januari 1942 schrijft Brandsma op last van de Gestapo in het Oranjehotel het werk ‘Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma’ waarin hij zijn standpunt tegenover de NSB uiteenzet. Als geestelijk adviseur van de Rooms Katholieke Journalistenkring had Brandsma van de Aartsbisschop de opdracht ontvangen om de directies en redacties van de katholieke dagbladen te bezoeken, ze te wijzen op de houding tegenover de Nationaal-Socialistische-Beweging en op audiëntie te gaan bij de Rijkscommissaris voor wie een nadere verklaring van het standpunt van de Katholieke Pers blijkbaar blijkbaar nodig was.

Titel: Zo was het in Mauthausen deel 1

Auteur: Ludo van Eck

Aantal pagina's: 313

Druk: 1970

Uitgever: De Schorpioen

 

Ludo van Eck zat tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in concentratiekamp Dachau wegens deelname aan het gewapend verzet. Hij overleefde de oorlog en bezocht en bestudeerde alle concentratiekampen na de oorlog opnieuw zodat de onmenselijke gruwel van de nazi's nooit vergeten zou worden. Zijn missie leidde tot het schrijven van in totaal 14 boeken over de kampen en het boek 'Zo was het in Mauthausen deel 1' heeft hij geschreven met hulp van Jan Swinkels, een van de weinige Mauthausen overlevenden, die als invalide de moed opbracht een dagboek aan te leggen in het gruwelkamp. Zonder Jan Swinkels had dit boek nooit zo gedocumenteerd kunnen worden. Jan Swinkels heeft belangloos zijn materiaal ter beschikking gesteld.

Titel: Mijn cel / Dagorde van een gevangene

Auteur: Prof. Dr. Titus Brandsma

Aantal pagina's: 32

Druk: 1944

Uitgever: W. Bergmans

 

Prof. Dr. Titus Brandsma was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland en was specialist in middeleeuwse mystiek. Brandsma werd opgepakt in 1942 voor verzet tegen het nazi regime en schreef in de strafgevangenis in Scheveningen ‘Mijn cel’ en ‘Dagorde van een gevangene’ wat in 1944 gezamenlijk werd uitgebracht in een boekje waarin Prof. Dr. Titus een omschrijving geeft van zijn cel en vertelt over zijn dagelijkse activiteiten in het Oranjehotel in Scheveningen. 

Titel: Dwangarbeid en verzet in Mecklenburg 43-44

Auteur: Sonja Prins

Aantal pagina's: 160

ISBN: 90 70360 616

Druk: 1985

Uitgever: SoMa

 

'De Groene Jas' is het zinnebeeld van de slavengemeenschap, waartoe het Duitse Fascisme Europa wilde vernederen en waarbij de nazi's als slavendrijvers dachten te fungeren. Sonja Prins beschrijft het leven van een groep slavenarbeiders, politieke en niet-politieke gevangen vrouwen van velerlei nationaliteit en leeftijd uit het kamp Ravensbrück, die aan een SS-'Versuchsanstalt' ofwel een op 'Germaanse' leest geschoeide landbouwonderneming verkwanseld zijn. De toestanden op dit landgoed, Nossentin, waar behalve de SS'ers ook nog een generaalse met een voorliefde voor jonge blonde schilders de lakens uitdeelt, worden met vaste hand getekend.

Titel: Zo was het in Dachau

Auteur: Ludo van Eck

Aantal pagina's: 314

Druk: 1970

Uitgever: De Schorpioen

 

Ludo van Eck zat tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in concentratiekamp Dachau wegens deelname aan het gewapend verzet. Hij overleefde de oorlog en bezocht en bestudeerde alle concentratiekampen na de oorlog opnieuw zodat de onmenselijke gruwel van de nazi's nooit vergeten zou worden. Zijn missie leidde tot het schrijven van in totaal 14 boeken over de kampen en dit is zijn Dachau boek wat zijn beste roman moest worden. Helaas heeft Ludo van Eck niet voldoende stof kunnen verzamelen om er een universele roman over te schrijven die alle aspecten van het kamp belichte waardoor het boek geen roman is geworden, maar een verslag van zijn belevenissen in Dachau en met name over de quarantaine barakken, ook wel tyfusblokken genoemd, waar duizenden mensen opgestapeld werden om er te sterven.

Een krijgsgevangenen antwoordkaart uit Stalag IV B in Mühlberg geschreven op 3 februari 1943 door een Belgische militair voor het thuisfront. Klik op de foto van de brief voor meert informatie en een volledig overzicht.