De Emslandkampen

Op 9 augustus 2021 heb ik een ronde gemaakt langs alle locaties van de voormalige Emslandkampen om te zien wat er tegenwoordig nog over is van de kampen en om een gevoel te krijgen van de omgeving waar deze kampen lagen. Helaas is er vrijwel niets meer te zien van de kampen op een informatiebord na en op sommige locaties staat nu een gevangenis. Natuurlijk heb ik hier weer een foto reportage van gemaakt.

 

De Emslandkampen waren een groep van vijftien verschillende kampen gelegen in Noordwest-Duitsland tegen de Nederlandse grens die door de nazi’s vanuit Papenburg werden geleid. Hier vielen de volgende kampen onder (Er staat een update bij de kampen die ik deze dag niet heb bezocht):

 

- I Börgermoor 

- II Aschendorfemoor

- III Rhede-Brual

- IV Walchum

- V Neusustrum

- VI Oberlangen

- VII Esterwegen (Esterwegen heb ik niet bezocht omdat ik dit kamp in een vorige reis al heb bezocht. De foto reportage van Esterwegen is hier te vinden)

- VIII Wesuwe

- IX Versen

- X Fullen

- XI Gross Hesepe

- XII Dalum

- XIII Wietmarschen (Wietmarschen heb ik niet bezocht omdat er helaas niets meer te zien is van dit voormalige kamp en er ook geen informatiebord te vinden is)

- XIV Bathorn (Bathorn heb ik niet bezocht omdat er helaas niets meer te zien is van dit voormalige kamp. Tegenwoordig staat er een woonwijk op de plek van het voormalige kamp)

- XV Alexisdorf

 

De kampen hadden verschillende functies en werden gebruikt als concentratiekampen (1933-1936), strafgevangenenkampen (1934-1945), militaire strafgevangenenkampen (1939-1945), krijgsgevangenenkampen (1939-1945) en als satellietkampen van concentratiekamp Neuengamme (1944-1945). Naar schatting hebben in de vijftien kampen ca. 80.000 concentratie- en strafgevangenen vastgezeten en meer dan 100.000 krijgsgevangenen. De gevangenen moesten zware dwangarbeid verrichten in de veenontginning en vanaf 1942 in de turf- en wapenindustrie. Ook werden zij ingezet in de explosieven opruimingseenheden. Meer dan 20.000 mensen zijn verhongerd, stierven aan uitputting, ziektes en als gevolg van mishandelingen. De Emslandkampen zijn in april 1945 door de Geallieerden bevrijd. Hoeveel Emslandgevangenen de oorlog hebben overleefd is niet bekend mede omdat velen later zijn gedeporteerd naar andere kampen in nazi-Duitsland. Na de oorlog dienden de kampen onder andere als onderkomen voor voormalige dwangarbeiders en later ook voor vluchtelingen uit de voormalige Duitse gebieden in het oosten. Tegenwoordig bevinden zich op de plaatsen van de voormalige kampen justitiële inrichtingen, woongebieden of landbouwgronden. Om de herinnering aan alle vijftien Emslandkampen en hun slachtoffers levend te houden is tegenwoordig op dezelfde plek als voormalig concentratiekamp Esterwegen een Europese gedenkplaats ingericht met informatiecentrum, tentoonstellingen, een bibliotheek en archieven.

 

Hieronder de foto's van de reportages die ik heb gemaakt van de voormalige kampen en Memorial Sites. Klik op de foto van het gewenste kamp voor de volledige fotoreportage.

Börgermoor

Aschendorfermoor

Brual-Rhede


Walchum

Neusustrum

Oberlangen


Wesuwe

Versen

Fullen


Gross Hesepe

Dalum

Alexisdorf