Gross-Rosen

Gross-Rosen, opgericht in 1940 in Neder-Silezië, was een subkamp van Sachsenhausen wat in mei 1941 zelfstandig werd en in 1942 werd aangewezen als 'Nacht und Nebel' kamp. De locatie werd gekozen door de aanwezigheid van graniet. Gevangenen moesten dwangarbeid verrichten in de steengroeven, maar ook in de werkplaatsen van bv. Siemens en Blaupunkt. Gross-Rosen werd beschouwd als een van de wreedste kampen omdat de kans op overleven lager lag dan in andere kampen. Er hebben ca. 125.000 mensen gevangen gezeten. Door zware arbeid in de steengroeven, slechte voeding en leefomstandigheden stierven er ongeveer 40.000 mensen. Op 14 februari 1945 werd het kamp door de Russen bevrijd.

Titel: Vergeten... nooit

Auteur: Andre Feron

Aantal pagina's: 284

ISBN: 978 94 639 6926 0

Druk: 2020

Uitgever: Skribis 

 

In 1944 wordt Camille Feron gearresteerd door de Gestapo. Het noodlot brengt hem in de gevangenis van Hasselt, Sint-Gillis en Gross-Strehlitz, en het 'Nacht und Nevel' concentratiekamp van Gross-Rosen in Silezië. In extreme omstandigheden maakt Camille kennis met zowel de nobele als duistere kanten van zijn medemens. De vriendschappen die in gevangenschap ontstaan, staan in schril contrast met de gruwelijke misdaden van een mensonterend fascistisch regime. Vele jaren later voelt zijn zoon Andre Feron de behoeft om dit aangrijpende verhaal opnieuw te vertellen. Hij verplaatst zich in de persona van zijn vader, waaraan hij ontroerende herinneringen bewaard.