Warschau

Het getto van Warschau, opgericht in oktober 1940, was het grootste joodse getto van de nazi's. Hoeveel mensen er precies hebben verbleven is onbekend. Men schat tussen de 450.000 en 560.000 mensen. Tijdens het driejarig bestaan zorgden ondervoeding, ziekte en deportaties naar de concentratiekampen voor een daling van het aantal bewoners van ca. 450.000 tot 37.000 mensen. In januari 1943 vond het eerste verzet plaats waarbij Joodse strijders op Duitse patrouilles schoten. De opstand eindigde op 16 mei. Bij deze gevechten werden zo'n 7.000 strijders gedood en ca. 6.000 mensen levend verbrand of vergast. De overgebleven mensen werden naar de vernietigingskampen gestuurd, de meeste naar Treblinka. 

Titel: De muur

Auteur: John Hersey

Aantal pagina's: 568

Druk: 1960

Uitgever: Koninklijke Uitgeverij Van Den Erven J.J. Tijl

 

De muur, waarover het in dit boek gaat, is de muur, die de joden in Warschau zelf, steen voor steen, om hun eigen ghetto moesten bouwen. Eerst begrepen zij helemaal niet waar de muur plotseling voor diende, maar al heel spoedig werd het verschrikkelijke geheim duidelijk. De deportaties begonnen. Duizenden per dag, aanvankelijk zogenaamd naar industrie-centra in het Oosten, totdat het duidelijk werd, dat geen man, geen vrouw, geen kind in leven bleef. Het boek nu, beschrijft in bijna zeshonderd boeiende bladzijden, de geleidelijke ondergang van het ghetto.

Titel: In het puin van het getto - Het concentratiekamp Warschau

Auteur: Pauline Broekema & Helma Coolman

Aantal pagina's: 254

ISBN: 978 90 895 3136 0

Druk: 2013

Uitgever: Boom

 

Het getto van Warschau, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 400.000 joden bijeengedreven waren, is een symbool van de Holocaust geworden. Nauwelijks bekend is het concentratiekamp Warschau, dat na de vernietiging van het getto werd gebouwd. Duizenden joodse dwangarbeiders, onder wie veel Nederlanders, werden gedwongen de resten van het getto te ruimen en de doden te verbranden. Aan de hand van hun ooggetuigenverslagen, interviews met oud gevangenen en onbekende documenten beschrijft dit boek het leven in het vergeten kamp. 

Titel: Mila 18 

Auteur: Leon Uris

Aantal pagina's: 552

ISBN: 90 6045 612 2

Druk: 1961

Uitgever: Hollandia

 

Attentie: 'Met ingang van heden, 1 februari 1943, is de joodse raad ontbonden. Dit ghetto staat onder het enig en voorwaardelijk gezag van de Verenigde Joodse Strijdkrachten.' Voor de eerste keer in bijna tweeduizend jaar had een joods leger de macht over joods grondgebied. Het land was maar enkele huizenblokken groot en het hoofdkwartier was een huis, gelegen in de Milostraat nr. 18, in het centrum van het ghetto van Warschau. Toch was dit het begin. Tegen het einde waren meer dan zes miljoen joden uitgeroeid. Een half miljoen werd de dood ingejaagd vanuit het ghetto in Warschau.