Ellrich

Het kamp Ellrich was een van de bekendste en grootste satellietkampen van de in totaal ca. 50 satellietkampen behorende bij het concentratiekamp Dora-Mittelbau. Kamp Ellrich was in gebruik op het terrein van een oude gipsfabriek in het dorpje Juliushütte vlakbij de plaats Ellrich van april 1944 tot de evacuatie begin april 1945. Het kamp lag vlakbij een spoorwegstation en de gevangenen, meestal van Russische, Poolse en Franse afkomst, werden gedwongen om zware arbeid te verrichten aan bouwprojecten waaronder veelal tunnelbouw ten behoeve van geheime wapenproductie. In het kamp zaten ruim 8000 gevangenen waarvan er vele stierven door de onmenselijke leef- en woonomstandigheden. Er was onvoldoende kleding, slecht eten en de gevangenen konden zich maandenlang niet wassen omdat er vrijwel geen hygiënische voorzieningen waren. Ook werden de gevangenen gemarteld en mishandeld door de SS, waaronder de kampcommmandant SS-Hauptsturmführer Fritsch, die de gevangenen urenlang kwelde met militaire dressuur na werk. Van 4 tot 6 april 1945 werden de gevangenen uit Kamp Ellrich geëvacueerd naar onder andere een satellietkamp van Sachsenhausen, Heinkel-Werke, en naar concentratiekamp Bergen-Belsen, wat op 15 april werd bevrijd.

Titel: Ellrich

Auteur: Edgard Vande Casteele

Aantal pagina's: 135

ISBN: 3 929 592 33 9

Druk: 1997

Uitgever: Ontwikkeling, Antwerpen

 

Het concentratiekamp Ellrich was het grootste bijkamp van het KZ Mittelbau-Dora. Het kamp werd op 1 mei 1944 opgericht en zou functioneren met al zijn verschrikkingen tot bij de evacuatie en bevrijding in april 1945. De getalsterkte groeide gestadig aan en bereikte op een punt meer dan 8000 gevangenen, uit diverse Europese landen. Die werden hoofdzakelijk misbruikt bij de uitbouw van de ondergrondse overbrenging van de 'geheime wapen productie' naar de tunnels van de Kohnstein- en Himmelsberg. Het Ellrich kamp lag vlakbij het spoorwegstation. De toestand was er zo verschrikkelijk dat slecht een minderheid kon overleven. Edgard Vande Casteele heeft onmiddellijk na zijn terugkeer een verslag geschreven over zijn belevenissen in Ellrich.

Titel: Ellrich 1944 - 1945

Auteur: Manfred Bornemann

Aantal pagina's: 139

Druk: Nederlandse vertaling 2017

Uitgever: Vriendenkring der Politieke Gevangenen van DORA en Commando's - België

 

Manfred Bornemann is afkomstig uit Ilfeld, gelegen nabij Mittebau. Sedert jaren is hij begaan met de historische en menselijke studie van de gebeurtenissen die in zijn streek plaatsvonden tijdens de laatste wereldoorlog. Zijn geschriften zijn toonaangevend terzake. Hij voert hier een systematisch en diepgaand onderzoek uit van alle nog beschikbare documenten betreffende Ellrich en zijn nevenkampen, zonder geschreven of uitgegeven rapporten van voormalige gevangenen over het hoofd te zien; een studiewerk verruimd met informatie bekomen van ex-gevangenen en personen die bij het leven in een concentratiekamp waren betrokken. Vergeet niet dat dit werk in 1987 werd geschreven.