Dachau

Dachau, vlakbij München, was het allereerste concentratiekamp van de Duitsers dat vanaf 1933 in gebruikt werd genomen voor het opsluiten van politieke tegenstanders. Ook communisten en geestelijken werden hier opgesloten. Het werd gebouwd als prototype voor alle nieuwe concentratiekampen en Dachau was het opleidingscentrum waar kampbewakers werden opgeleid. De meeste gevangenen werden ingezet als dwangarbeiders. Net als in andere kampen werden er ook in Dachau medische experimenten uitgevoerd zoals experimenten met luchtdrukverschillen en onderkoeling van het menselijk lichaam. Dachau werd bevrijd op 29 april 1945 door de geallieerden. Ca. 25.000 mensen vonden er de dood.

Titel: De hel van Dachau

Auteur: Walter Hornung

Aantal pagina's: 246

Druk: Eerste druk 1936

Uitgever: N.V. De Arbeiderspers

 

Walter Hornung was de schuilnaam van de Duitse journalist Julius Zerfass (1886-1956) die in 1936 zelf een half jaar in het concentratiekamp Dachau opgesloten zat nadat hij met het nationaal-socialistische regime in conflict gekomen was. Zerfass ontsnapte en vroeg asiel aan in Zwitserland waar hij 'De hel van Dachau' schreef. Dachau was het eerste concentratiekamp wat de Duitsers oprichtte in 1933, in feite een proeftuin voor de nazi-onderdrukkingsmachine.

 

Titel: Geen nummers maar namen - Levensverhalen uit concentratiekamp Dachau

Samenstelling en redactie: Jos Sinnema 

Aantal pagina's: 204

ISBN: 978 90 9028962 5

Druk: 2015

Uitgever: Jos Sinnema e.a.

 

Tussen 1941 en 1945 zaten ruim tweeduizend Nederlanders, voornamelijk politieke gevangenen, in concentratiekamp Dachau. Bij binnenkomst kregen ze een nummer: hun naam deed er niet langer toe. Onder de noemer 'Geen nummers maar namen' schrijven jongeren biografieën van oudgevangenen. De biografen, die zijn gebundeld in dit boek, laten zien hoe mensen probeerden te overleven in een kampsysteem dat was gericht op ontmenselijking.

 

Titel: Goethe in Dachau

Auteur: Nico Rost

Aantal pagina's: 252

ISBN: 90 233 0490 x

Druk: Derde druk 1984

Uitgever: Kruseman Den Haag

 

'Wie over eten begint te praten, krijgt steeds meer honger. En degenen die het meest over de dood praten zijn het vlugst gestorven... Vitamine L (literatuur) en T (toekomst) lijken me de beste bijvoeding', noteert Nico Rost op 11 februari 1945 in zijn kampdagboek Goethe in Dachau. Lezen was de overlevingsstrategie van Rost in het beruchte concentratiekamp Dachau, waar hij als communist en verzetsstrijder in 1944 door de nazi's werd geïnterneerd. Rost las in Dachau vooral de Duitse klassieken: Goethe, Schiller en Hölderlin. Die las hij in het concentratiekamp met andere ogen dan voorheen. 

 

Titel: Hel en hemel van Dachau

Auteur: Ds. J. Overduin 

Aantal pagina's: 268

Druk: Derde druk

Uitgever: J. H. Kok N.V. - Kampen

 

Dit boek, dat mijn ervaringen beschrijft in de gevangenissen van Arnhem, Essen, Würzburg en Neurenberg, en in de concentratiekampen van Amersfoort en Dachau, draag ik in grote dankbaarheid op aan mijn vrouw, en in haar aan alle vrouwen van ons Nederlandsche volk, die in deze vijf vreselijke oorlogsjaren zo naamloos veel hebben moeten lijden terwille van hun mannen, die voor de goede zaak van ons vaderland en de geestelijke vrijheden van ons volk in gevangenissen en concentratiekampen werden gefolterd. Wij zijn aan al deze vrouwen, die hun mannen geestelijk steunden, zeer veel dank verschuldigd. 

 

Titel: Overleven in Dachau

Auteur: Leo van der Tas

Aantal pagina's: 192

ISBN: 90 242 2758 5

Druk: Eerste druk 1985

Uitgever: J. H. Kok N.V. - Kampen

 

Vanwege zijn verzetsactiviteiten werd student Leo van der Tas door de Duitsers in '43 gevangengenomen. Tot de bevrijding zat hij toen in verschillende Duitse kampen. Met veel vaart beschrijft hij in dit boek wat hij in die periode doormaakte. Maar vooral schrijft hij over andere mensen. Mensen die in de beproeving boven zichzelf uitgroeiden. Over hen die vernederd en vermoord zijn. En over hen, die - waarom zij? - op vaak opmerkelijke wijze gespaard bleven. De persoonlijke en beeldende wijze van vertellen van deze auteur maakt deze geschiedenis tot een levend relaas.

 

Titel: Zo was het in Dachau

Auteur: Ludo van Eck

Aantal pagina's: 271

ISBN: 978 90 223 3204 7

Druk: Volledig herziende editie september 2015

Uitgever: Manteau

 

Tweeëntwintig is Ludo van Eeckhout als hij in maart 1944 door de Duitsers thuis, in Mol, wordt opgepakt. Voor de ogen van zijn ouders en zussen. Hij wordt samen met enkele vrienden van het verzet naar Dachau gebracht, Hitler's eerste concentratiekamp. Maanden van vernederingen, ondervragingen, folteringen, honger en ziekte volgen. Als beesten worden hij en zijn kameraden behandeld door de SS. Meermaals bereikt Ludo de grens van de totale uitputting en ziet hij de dood in de ogen. Met de hulp van zijn vrienden en dankzij een gezonde dosis humor en 'geluk' kruipt hij keer op keer door het oog van de naald. Iets in hem blijft vechten om te overleven.