Kamp Amersfoort

Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort werd in 1941 in gebruik genomen door de Duitsers door barakken van het Nederlandse leger vlakbij Amersfoort als kamp in te richten. Kamp Amersfoort was een berucht kamp waar lichamelijk geweld regelmatig voorkwam. Gevangenen moesten zwaar werk verrichten verdeeld in binnen- en buitenploegen. In het kamp verbleven in totaal ca. 37.000 gevangenen waaronder ook ruim 100 krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie. Ongeveer 20.000 mensen werden gedeporteerd naar andere kampen, ca. 9.000 mensen zijn vrijgelaten en zo'n 650 mensen vonden er de dood. Kamp Westerbork werd op 19 april 1945 door de SS overgedragen aan het Rode Kruis.

Titel: Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942

Auteur: Dirk Willem Folmer

Aantal pagina's: 383

ISBN: 90 5730 356 6

Druk: 2005

Uitgever: Walburg Pers

 

De sinds Dolle Dinsdag (1944) vermiste heilgymnast-masseur Dirk Willem Folmer uit Zeist heeft een bijzondere getuigenis nagelaten. Tot nu toe was er maar weinig bekend over Kamp Amersfoort in de eerste helft van de bezetting. In december 1940 wordt Folmer gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij het verzet. Hij is lange tijd 'te gast' in het Oranjehotel in Scheveningen, waar hij in 1942 wordt veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Hij wordt naar het beruchte Kamp Amersfoort gebracht, geen tuchthuis, maar een doorgangskamp van de SD. Hij vermoedt dan ook dat zijn vonnis is herzien en hij alsnog de doodstraf krijgt. Vanaf dat moment is hij vastberaden om te ontsnappen.

Titel: De beul van Amersfoort

Auteur: Richard Hoving

Aantal pagina's: 389

ISBN: 978 90 446 3723 6

Druk: 2019

Uitgever: Prometheus

 

Josef Kotalla, een van de beruchtste Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland, leek ervan te genieten gevangenen in Kamp Amersfoort te zien lijden. Kotalla behoorde tot de 'Drie van Breda', de drie laatste Duitse oorlogsmisdadigers die in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzaten. In deze biografie schrijft Richard Hoving op een meeslepende manier over deze 'mensch-duivel'. Op basis van niet eerder geraadpleegde bronnen en getuigenissen schetst Hoving een nauwkeurig beeld van het leven van Kotalla. Wat waren zijn drijfveren? Welke gebeurtenissen in zijn leven droegen bij aan zijn ontwikkeling tot de beul van Amersfoort? Hoe kan een mens in staat zijn tot het op grote schaal vermoorden en mishandelen van gevangenen?

Titel: De SS-frontarbeiders van kamp Amersfoort

Auteur: Henk Sintniklaas

Aantal pagina's: 138

ISBN: 90 297 1638 x

Druk: 1999

Uitgever: Voorhoeve

 

'Weinig is er geschreven en ook weinig is er bekend over de lotgevallen van een groep onderduikers die tijdens razzia's door de Duitse bezetter werd gearresteerd en via het kamp Ommen en concentratiekamp Amersfoort naar Duitsland en verder werd getransporteerd. Velen van hen keerden niet terug.' Zo begint de auteur zijn onopgesmukte boek over de donkerste periode van zijn leven. De gevangenen kwamen terecht tussen duizenden vrijwilligers die zich hadden aangemeld als arbeider. Anderen bleken te zijn ingeschakeld in het kader van de arbeidsinzet.

 

Titel: Het beruchte kamp Amersfoort

Auteur: J.P. v.d. Bel

Aantal pagina's: 12

Uitgever: J.P. v.d. Bel

 

Zeldzaam boekje wat is uitgebracht in eigen beheer en verteld het verhaal van J.P. v.d. Bel over zijn ervaringen in Kamp Amersfoort. Helaas staat er geen datum in dus heb geen idee hoe oud dit boekje precies. 

 

Citaat: 'Van het politiebureau waar ik gearresteerd werd, brachten ze me eerst naar het kamp Ommen en de volgende dag gingen we met z'n achttienen, onder geleide van 8 bewakers per trein van Ommen naar het concentratiekamp Amersfoort. Wat zou de toekomst ons brengen? Hoe lang zouden in Amersfoort moeten blijven? Amersfoort, het kamp dat in Nederland bekend stond als het slechtste, meer berucht was dan beroemd'. 

Titel: Kamp Amersfoort

Auteur: Dr. Max van Leeuwen

Aantal pagina's: 28

Uitgever: John Kappee - Amsterdam

 

Zeldzaam boekje over Kamp Amersfoort wat net na de oorlog is uitgebracht waarvan de opbrengst bestemd was voor Bureau Ex-Politieke Gevangenen Stichting 1940-'45.

 

Citaat: 'Het Durchgangslager Amersfoort zoals het officieel heette, was nog geen half jaar in gebruik. Zoals de naam aanduidt was het niet als vaste verblijfplaats bedoeld. De mensen zaten er als regel of een korte straftijd uit of werden vandaar getransporteerd naar hun definitieve verblijfplaats. Toch kwam een verblijf van een jaar wel voor. De eerste bewoners kwamen uit het sindsdien opgeheven kamp in Schoorl, waar zij redelijk behandeld waren. Hier werden zij echter met stokslagen ontvangen'.

Titel: Kamp Amersfoort

Auteur: Geraldien von Frijtag Drabbe Kunzel

Aantal pagina's: 270

ISBN: 90 5330 367 7

Druk: 2003

Uitgever: Mets & Schilt

 

Meer dan 35000 Nederlanders hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog onder onvoorstelbaar slechte omstandigheden gevangengezeten in Kamp Amersfoort. Dit boek beschrijft voor het eerst de volledige geschiedenis van dit oord van verschrikkingen. Op basis van niet eerder geraadpleegd archiefmateriaal en vele getuigenissen wordt duidelijk waarom het kamp werd opgericht, wie voor het wrede regime verantwoordelijke waren, welke burgers erin terecht kwamen, hoe hun leven in gevangenschap eruitzag en wat de buitenwereld voor de gevangenen deden. Daarbij worden tal van nieuwe historische gegevens onthuld.  

Titel: Nummers die een ziel hebben

Auteur: E.P. 'Mom' Wellenstein

Aantal pagina's: 207

ISBN: 978 90 253 7048 0

Druk: 2013

Uitgever: Athenaeum

 

Edmund Peter 'Mom' Wellenstein (1919) zat in het Delfts studentenverzet. Verdacht van illegale activiteiten werd hij door de bezetter opgepakt en gevangengezet in de strafgevangenis te Scheveningen: het Oranjehotel. In maart 1942 werd hij, op 22 jarige leeftijd, naar Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort gebracht. Dit concentratiekamp, beter belend als kamp Amersfoort, was een 'gemeen kamp' onder SS-regime. na zijn kamptijd begon Wellenstein zijn ervaringen op te schrijven. Tijdens de oorlog nog voltooide hij zijn manuscript waarvan getypte exemplaren vervolgens in de illegaliteit circuleerden. Een exemplaar is recentelijk teruggevonden. De tekst is zo indringend geschreven dat hij nu, bijna zonder wijzigingen, wordt uitgegeven.