G - O

Titel: Genummerd voor het leven 

Auteur: P. De Landtsheer & M. van Roosbroeck

Aantal pagina's: 380

ISBN: 978 90 5826 663 7

Druk: 2009

Uitgever: Davidsfond/ Leuven

 

Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Fort Breendonk, Bergen-Belsen... Verspreid over Centraal-Europa liggen de tientallen concentratie- en vernietigingskampen van het naziregime. Hun namen zijn voorgoed verbonden met een van de zwartste periodes uit onze geschiedenis. Ze staan symbool voor de gruwel van de Tweede wereldoorlog. In dit boek doen de laatste overlevenden uit de concentratiekampen hun verhaal. Raciale slachtoffers van de Holocaust, politieke en andere slachtoffers van het naziregime, verzetsstrijders en partizanen, ondergedoken joodse kinderen en hun hulpverleners. Stuk voor stuk getuigenissen die naar de keel grijpen en je niet meer loslaten. 

Titel: Getuigenissen uit de concentratiekampen 

Auteur: Martin Heylen & Marc van Hulle

Aantal pagina's: 223

ISBN: 90 6466 888 1

Druk: 2005

Uitgever: Taptoe

 

"De meeste getuigen in dit boek hadden bij de eerste uitgave in 1992 bijna 50 jaar gezwegen over de trauma's die ze opliepen in de nazi-concentratiekampen en/ of gevangenissen. Het schrijven van dit boek was geen vrijblijvend werk, niet voor de geïnterviewde, maar ook niet voor de interviewer. We vermoeden dat ook de lezer er niet onberoerd doorheen zal wandelen. Niet omwille van de foto's, want schokkende beelden werden bewust geweerd. Het was ons immers niet om de sensatie te doen. Wel wilden we een beeld ophangen van de psychische en lichamelijke terreur, maar ook van de kameraadschap en solidariteit die mensen zoals U en ik ervoeren in de concentratiekampen. De verhalen spreken voor zich."

Titel: Gevangen in het veen 

Auteur: Pieter Albers

Aantal pagina's: 176

ISBN: 978 90 330 0541 1

Druk: Zesde druk maart 2010

Uitgever: Noordboek

 

Vlak over de grens in Duitsland, ter hoogte van de provincies Drenthe en Groningen, hebben vanaf 1933 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog vijftien concentratiekampen gelegen, de Emslandkampen. Daar speelden zich, net als in de grote concentratiekampen, afschuwelijke taferelen af. Namen als Auschwitz en Dachau zijn een begrip geworden in Nederland, synoniem voor het grote leed van de oorlog, terwijl de nabijgelegen Emslandkampen nauwelijks bekend zijn. Gevangen in het veen vertelt het verhaal van deze onbekende oorlogskampen. 

Titel: Het boek der kampen

Auteur: Ludo van Eck

Aantal pagina's: 317

ISBN: 90 71222 15 2

Druk: Elfde druk oktober 1995

Uitgever: Libertas

 

Het Boek der kampen is ongetwijfeld een van de meest complete naslagwerken van de Duitse concentratie- en uitroeiingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit boek is een document, een monument voor allen die omkwamen en een getuigenis van allen die standhielden, opdat nooit meer zou gebeuren wat toen afspeelde.  

Titel: Het boek der kampen

Auteur: Ludo van Eck en Sis van Eeckhout

Aantal pagina's: 319

ISBN: 978 90 223 3078 4

Druk: Tweede druk juni 2015

Uitgever: Manteau

 

Dit meest complete overzicht van de Duitse concentratie- en uitroeiingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog is het levenswerk van Ludo van Eck (pseudoniem voor Ludo van Eeckhout), zelf een gewezen gevangene van Dachau. Na de oorlog bezocht en bestudeerde hij alle kampen, opdat de onmenselijke gruwel van de nazi’s nooit vergeten zou worden. Zijn missie leidde tot dit monumentale standaardwerk, dat sinds de jaren 1970 talloze herdrukken kende en vanaf 1995 het meest gezochte antiquarische boek werd. Maar de waarheid van 1970 is niet helemaal die van de nieuwe tijden: zowel inhoudelijk als qua fotografie werd ‘Het Boek der Kampen’ in een modern kleedje gestoken. 

Titel: Het boek van Alfred Kantor

Auteur: Alfred Kantor

Aantal pagina's: 127

ISBN: 90 274 8200 4

Druk: 1972

Uitgever: Het Spectrum - Utrecht

 

Alfred Kantor verhaald zijn verblijf in verschillende concentratiekampen, waaronder Theresienstadt en Auschwitz, aan de hand van tekeningen. Tekeningen van gebeurtenissen in het kamp, maar ook van bewakers. Het geeft een goede inkijk hoe het leven in de verschillende kampen moet zijn geweest.

Titel: Het Duitse concentratiekamp

Auteur: E. A. Cohen

Aantal pagina's: 258

Druk: 1952

Uitgever: H. J. Paris 

 

Dit boek is een medische en psychologische studie waarin de volgende onderwerpen aan bod komen; De algemene aspecten van de Duitse concentratiekampen, de medische aspecten van de concentratiekampen, de psychologie van de gevangenen en de psychologie van de SS.  Het is een Proefschrift voor het behalen van de graad van dokter in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht op gezag van de rector magnificus Dr. J. Severijn, hoogleraar in de faculteit van Godsgeleerdheid, volgens besluit van de senaat van de universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit voor geneeskunde ter verdediging op dinsdag 11 maart 1952 in de namiddag om 4 uur.

Titel: Het getto van Odessa

Auteur: David Starodinski

Aantal pagina's: 144

ISBN: 90 6222 230 7

Druk: 1992

Uitgever: Sua - Amsterdam

 

Dit indrukwekkende verslag van de joodse Holocaust in Odessa kon pas vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd worden. Nadat overlevende David Starodinski dit boek in 1944 had afgerond, is er tot 1991 niets mee gebeurd. De regeringspolitiek was anti-joods, over de grote aantallen joodse oorlogsslachtoffers mocht niet gerept worden. Zelf het hebben van een dagboek was al verdacht. Pas na politiek omwentelingen heeft de schrijver een poging ondernomen tot publicatie door zijn manuscript op te sturen naar de Anne Frank Stichting. En met succes: dit is het eerste ooggetuigenverslag dat in de Sovjetunie verscheen over het lot van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Titel: Het geschenk

Auteur: Edith Eger

Aantal pagina's: 269

ISBN: 978 94 005 1730 1

Druk: 2020

Uitgever: A.W. Bruna Uitgevers

 

"Elk moment in Auschwitz was de hel op aarde. het was ook mijn beste leerschool. Onderwerpen aan verlies, martelingen, uithongering en de constante dreiging van de dood, ontdekte ik middelen om te overleven en vrij te zijn, die ik nog steeds elke dag gebruik". Op haar donkerste momenten ontdekte Edith Eger dat de meest schadelijke gevangenis in haar hoofd zat. Gebaseerd op haar ongelooflijke verhaal en ervaring als gevierd therapeut, deelt ze waardevolle levenslessen om te helen en te inspireren, zodat ok wij kunnen losbreken van alles wat ons tegenhoudt. Deze herziende editie bevat twee nieuwe hoofdstukken waarin dr. Eger waardevolle inzichten en lessen doorgeeft die ze heeft geleerd tijdens de coronapandemie.

Titel: Het latrine commando

Auteur: M. Ferares

Aantal pagina's: 169

ISBN: 90 76578 01 x

Druk: 1999

Uitgever: Druk-A-D Druk

 

Nathan Milstein, boekverkoper in de Amsterdamse Oudemanhuispoort, wordt begin 1942 van zijn bed gelicht door de Sicherheitsdienst omdat hij lid zou zijn van een complot dat de nationaal-socialistische staat ondermijnt door het verspreiden van joodse en andere bolsjewistische geschriften. Hij wordt in een concentratiekamp in Duitsland, het zogenaamde Buchermannerlager, opgesloten. Daar is geen gaskamer, wel het Latrinecommando. Degene die daarvoor worden aangewezen stierven op afschuwelijke wijze. Ondanks alle verschikkingen overleeft Milstein het kamp. Terug in Amsterdam verneemt hij dat zijn vrouw en kind in Auschwitz zijn vergast. 

Titel: Het leven van een Nacht und Nebel

Auteur: Henri Theunissen

Aantal pagina's: 205

Druk: 1995

Uitgever: JoChriLy/Falize

 

Het meest harde en genadeloze leven van de concentratiekampen werd door de vele kranten doodgezwegen. De inhoud van dit boek is niet verzonnen. Vroeger kon men niet geloven dat dergelijke monsterachtigheden mogelijk waren. Maar het nazisme en fascisme, dat weer bovenkomt, verplicht men het echte leven te beschrijven, zodanig dat de werkelijkheid gekend is.

Titel: Het Slavenhuis

Auteur: Frans Penders

Aantal pagina's: 112

ISBN: 90 74689 01 9

Druk: 1993

Uitgever: Vereniging Dwangarbeiders Nederland Tweede Wereldoorlog

 

De dwangarbeider was niemand. Niemand , toen hij tijdens de Duitse bezetting door arbeidsbureau en werkgever werd doorgeschoven naar werkplekken in nazi Duitsland. Niemand, toen hij door de Duitse soldaat van huis en straat werd opgehaald om per veewagon oostwaarts te worden getransporteerd. Niemand, tijdens de gedwongen werkzaamheden in een van nazi-geest doordrenkte omgeving. Niemand, in het doorgangskamp en barak. Maar ook niemand toen hij na bevrijd te zijn in 1945 terugkwam bij de grens en in eigen land. Ons inziens heeft de auteur kans gezien dit niemand-zijn op een eenvoudige en doordringende wijze gestalte te geven. 

Titel: Hippocrates in hel - De artsen van de vernietigingskampen

Auteur: Michel Cymes

Aantal pagina's: 175

ISBN: 978 90 253 0140 8

Druk: 2016

Uitgever: Athenaemn

 

Hier was het. Hier zijn menselijke proefkonijnen mishandeld door figuren die ‘artsen’ werden genoemd, artsen die mijn twee grootvaders, allebei omgekomen in dit sinistere kamp, misschien wel hebben ontmoet. Ik sta in Auschwitz-Birkenau. Dit is een herdenkingsreis, een persoonlijke pelgrimstocht die ik dikwijls heb uitgesteld. Hier, voor dit gebouw, kan mijn doktershart het niet bevatten. Hoe kun je een beroep kiezen dat levens redden als hoogste doel heeft en vervolgens de levens beëindigen van degenen die je niet langer beschouwt als mensen. 

Titel: Hitlers gevangenissen 

Auteur: Nikolaus Wachsmann

Aantal pagina's: 492

ISBN: 90 76682 33 x

Druk: 2005

Uitgever: De Bezige Bij

 

In het Derde Rijk speelden gevangenissen een belangrijke rol in het uitoefenen van de staatsterreur. Honderdduizenden mannen en vrouwen die afweken van de nazistische norm: joden, zigeuners, alle mogelijke maatschappelijke outsiders, werden achter slot en grendel gezet. Hitler’s gevangenissen belicht een tot nu toe onbekend gebleven kant van het nazi regime. Wachsmann biedt een onthutsende en verhelderende kijk op de nazi gevangenissen. Hij besteedt aandacht aan de ambtenaren van de rechterlijke macht die dit systeem ombouwden en lieten draaien, maar ook aan de slachtoffers die erin vernietigd worden. 

Titel: Ik heb dit alles opgeschreven - Vught - Auschwitz - Vught Memoires van Max Cahen 1939-1945

Auteur: Max Cahen

Aantal pagina's: 192

ISBN: 978 94910 440 96 

Druk: Tweede druk oktober 2010

Uitgever: Wolfaert

 

Ik heb dit alles opgeschreven… verwoordt opnieuw hoe het is om in een periode te leven die meer van mensen vraagt dan waartoe ze in staat zijn. Het verhaal laat zien hoe individuen zoals Max Cahen daarin boven hun menselijke maat uit kunnen stijgen. Maar ook welke prijs zij daarvoor betalen. Laten wij hen in dankbaarheid herinneren.

 

Titel: Ik kreeg mijn vader niet dood

Auteur: Lilian de Bruijn

Aantal pagina's: 215

ISBN: 978 90 2441 899 2 

Druk: 2019

Uitgever: Boom

 

Het woord 'Engelandvaarder' zal bij veel mensen het beeld oproepen van een frisse jonge held als Erik Hazelhoff, de Soldaat van Oranje. Maar de meesten van deze avonturiers verongelukten onderweg, werden door de Duitsers opgepakt en geëxecuteerd of kwamen in een concentratiekamp terecht. Dat laatste overkwam Ton de Bruijn, de hoofdpersoon van dit boek. Hij overleefde Dachau, Buchenwald en de dodenmarsen. na de oorlog bouwde hij een leven op als succesvol zakenman, maar het verleden bleef hem achtervolgen. Zijn zaak ging failliet, hij verliet tot twee keer toe een gezin, raakte verzeild in de Amsterdamse onderwereld van de jaren zeventig en werd uiteindelijk aan zijn lot overgelaten.

Titel: Ik overleefde de Holocaust

Auteur: Nanette Konig-Blitz

Aantal pagina's: 182

ISBN: 978 90 446 3236 1 

Druk: 2017

Uitgever: Prometheus

 

Pas op haar zeventigste is Nanette König-Blitz gaan praten over de oorlog. De jodenvervolging, de kampen, haar vriendschap met Anne Frank, tot haar laatste dagen. Ze overleefde een jaar in Westerbork en nog eens twee jaar in Bergen-Belsen. Na de oorlog verhuisde ze naar Brazilië om niet meer terug te keren. Ik overleefde de Holocaust is het schrijnende verhaal van de jeugdvriendin van Anne Frank en de laatste persoon die haar in levenden lijve zag. Doorgewinterde oorlogskenners, bekend met alle mogelijke verschrikkingen, lazen in tranen wat zij heeft moeten meemaken. 

Titel: In de klauwen der SS - Concentratiekamp herinneringen

Auteur: Cor Uyttenboogaard

Aantal pagina's: 60

Druk: 1945

Uitgever: John Kappee

 

Dit boekje, inclusief tekeningen, is uitgebracht net na de oorlog waarin Cor Uyttenboogaard zijn kampervaringen deelt. 

 

Citaat: 'Ik heb dit verhaal gelaten zoals ik het dikwijls uitgeput en vermoeid (en toch ook weer, merkwaardig genoeg, met energie) neerschreef in de hel van waaruit ik mocht ontvluchten'.

Titel: In het concentratiekamp

Auteur: Ds. J. van Raalte

Aantal pagina's: 84

Druk: 1945

Uitgever: T. Wever

 

Citaat: 'In het hier geboden werk geven we een en ander weer over het leven in het concentratiekamp, zoals we dat in hoofdzaak zelf hebben gezien en ondervonden in de kampen Buchenwald en Dachau, met af en toe ook vermeldingen van feiten, die we van anderen hebben gehoord. Het is goed, dat men weet, wat mensen in de concentratiekampen aan gruwelen bedreven hebben. Dat is ook een van de redenen waarom ik dit werk heb geschreven'. 

Titel: Jodenkampen

Auteur: Niek van Oord

Aantal pagina's: 367

ISBN: 90 435 0641 9 

Druk: Eerste druk 2003

Uitgever: Kok Kampen

 

Verbanningsoorden waren het: Balderhaar, Blesdijke, Diever, Elsloo, Fochteloo, Kremboong, Mantinge, Rouveen, Vledder. Wie had er ooit van gehoord? Streken of gehuchten ergens op het platteland van dunbevolkte provincies als Friesland, Drenthe en Overijssel. In het begin van 1942 voor de nazi's de ideale oorden om bijna alle joodse mannen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar bijeen te drijven. Er stonden op diverse plaatsen al barakken, ooit gebouwd om werklozen in het kader van de werkverschaffing te huisvesten. Gemiddeld tweehonderd joden konden in een kamp worden ondergebracht. Het was door de Duitse bezetters zorgvuldig uitgedacht. 

Titel: Josef Mengele, nazi-arts

Auteur: Anders Otte Stensager

Aantal pagina's: 383

ISBN: 978 90 6100 635 0

Druk: 2008

Uitgever: Ad. Donker

 

De nazi-arts Josef Mengele, de engel des doods, was de meest gezochte oorlogsmisdadiger van de twintigste eeuw. Zijn pseudo-wetenschappelijke medische experimenten op slachtoffers in Auschwitz werden het symbool van de zinloze beestachtigheid die miljoenen mensen ondergingen tijdens het nazi regime. Berucht zijn vooral zijn ingrepen op tweelingen. Naast zijn andere gruweldaden werden er circa drieduizend tweelingen naar zijn onderzoekslaboratoria gezonden, waarvan er slechts 200 overleefden. In 1949 vlucht Mengele uit het platgebombardeerde Duitsland naar Argentinië. Via een netwerk van gezochte nazi's lukte het hem van identiteit te veranderen en zich te vestigen in een voorstad van Buenos Aires...

Titel: Kamptoestanden 1944-'45 - '48

Auteur: Dr. van der Vaart Smit

Aantal pagina's: 40

Druk: 1949

Uitgever: Keizerskroon

 

"Van mei 1945 af nam ik onafgebroken kennis van klachten, die uit vrijwel alle delen van Nederland binnenkwamen omtrent misdadige en liederlijke behandelingen van Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen onder vigueur van Militair Gezag, Militaire Commissarissen, Binnenlandse Strijdkrachten, P.O.D., P.R.A.(C.), Bureau Nationale Veiligheid en andere instanties. Daarom kan ik verklaren, dat de soort van mishandelingen, die de schrijver vermeldt, bevestigd worden door mededelingen, welke mij mondeling en schriftelijk bereikten. De geplaagde folteringen waren geen 'spontane' reacties van gedurende jaren onderdrukte volksgenoten. Neen, zij waren handelingen door misdadigers om ongeveer 125.000 mensen te doen arresteren en velen van hen te laten mishandelen."

Titel: KL

Auteur: Nikolaus Machsmann

Aantal pagina's: 1163

ISBN: 978 90 234 9355 6

Druk: 2015

Uitgever: De Bezige Bij - Amsterdam

 

We vereenzelvigen concentratiekampen maar al te vaak met vernietigingskampen als Auschwitz en Treblinka, maar de nazi’s hadden een veel uitgebreider kampsysteem. Alles bij elkaar waren er meer dan duizend werk-, straf-, doorvoer-, internerings-, verzamel- en reserveringskampen, vooral in Duitsland, Polen, Oostenrijk, Nederland, België en Frankrijk. Het concentratiekamp weerspiegelde de essentie van het nazisme: het wilde de gemeenschap zuiveren van wat het als onreine elementen zag, en het was daarin niet kieskeurig. Nikolaus Wachsmann is de eerste die het concentratiekampsysteem als zodanig heeft onderzocht. 

Titel: Koude voeten - Begenadigd tot levenslang

Auteur: Bill Minco

Aantal pagina's: 205

ISBN: 90 6168 607 5

Druk: 1997

Uitgever: SUN

 

Op de morgen van 7 februari 1941 werd Bill Minco, middelbaar scholier in Rotterdam, uit de klas gehaald en door de Grüne Polizei opgebracht. Enige tijd later, op 4 maart, werd Minco tezamen met 17 anderen in het Geuzenproces ter dood veroordeeld. Deze 18 verzetsstrijders zijn De achttien doden uit het beroemde gedicht van Jan Campert. Omdat hij minderjarig was, werd zijn straf omgezet in levenslange tuchthuisstraf. Daarmee begon voor hem een helse tocht langs Duitse tuchthuizen en concentratiekampen, waaruit hij op 30 april 1945 door de Amerikanen werd bevrijd. In 1945 schreef Minco kort na zijn terugkeer zijn belevenissen en ervaringen op, die hier voor het eerst worden gepubliceerd.  

Titel: Littekens kun je niet wegwassen

Auteur: M. Valk

Aantal pagina's: 79

Uitgever: Uitgave in eigen beheer

 

Mozes Valk (Maurits), geboren in 1941 aan het Deliplein in de stad Groningen, is kind van joods/ christelijke ouders. Het gezin Valk bestaat uit negen personen. Zij zijn terecht gekomen in de concentratiekampen, die de Duitsers hebben opgezet om de joden uit te roeien.  Maurits, beschrijft ook de toestand van een gespannen familie in de jaren, voordat de Duitsers Nederland binnenvielen. In deze periode gingen zijn ouders over van de joodse traditie naar de protestantse christendom, overtuigd van hun keuze door de besturingen van de Bijbel. De reactie van de omgeving was groot! Maurits heeft gepoogd deze sluier op te lichten. Ook de belevenissen in de concentratiekampen heeft hij beschreven, zoals ze hem door de jaren heen verteld zijn.

Titel: Memoires van Yvo Pannekoek

Ateur: Yvo Pannekoek

Aantal pagina's: 137

ISBN: 90 282 0547 0

Druk: Derde druk februari 1983

Uitgever: G.A. Van Oorschot - Amsterdam

 

In zijn memoires beschrijft Yvo Pannekoek de periode 1943-1945, waarin hij eerst in Amsterdam, later in Vught en Dachau gevangen zat. Pannekoek observeert alsof hij een buitenstaander is: laconiek, zonder verbazing of verontwaardiging en zonder troostrijke beschouwingen over de zin van het lijden. Ondanks de moeilijke omstandigheden blijft hij zichtzelf een verwend man vinden. In een nabeschouwing constateert hij dat zijn kampervaringen geen ongunstige nawerking gehad hebben. Een gedeelte van deze memoires bestaat uit een aantal in gevangenschap geschreven brieven, die eerder in Libertinage gepubliceerd werden. 

Titel: Mijn belevenissen in de Duitse concentratiekampen

Auteur: Joh. Teunissen

Aantal pagina's: 153

ISBN: 90 435 0367 3

Druk: 2002

Uitgever: Kok

 

Wie de namen ziet van de kampen waar Teunissen verbleef, weet dat dit een verhaal van dood en verschrikking zal zijn. Hoewel er al veel bekend is, maakt dit verhaal diepe indruk. De omstandigheden in de kampen, de zware en vaak zinloze arbeid, de afschuwelijke hygiënische situatie: het is nauwelijks voor te stellen hoe iemand dat ruim vier jaar kan doorstaan. Dit boek is behalve door de impact van de gebeurtenissen, ook indrukwekkend door de haast 'filmische' weergave.

Titel: Mijn getto - Warschau Majdanek Flossenburg

Auteur: Jack Eisner

Aantal pagina's: 288

ISBN: 90 6045 304 2

Druk: 1982

Uitgever: Hollandia

 

Dit is het eigen, ware verhaal van de auteur, een inspirerend verslag over hoe hij de hel van de Tweede Wereldoorlog overleefde. Zijn relaas begint bij de inval in Polen door de nazi's, toen hij als dertienjarige in Warschau woonde. Hij vertelt over het leven in het getto, over de heldhaftige strijd tijdens de opstand en hoe hij en zijn tienerbende voedsel en wapens over de muur smokkelden. Hij voert ons concentratiekamp binnen, waar hij het meesterbrein was achter een serie gedurfde ontsnappingen, die steeds weer gevolgd werden door gevangenneming. Gedurende een dodenmars die hij, naar het leek, niet zou overleven werd hij uiteindelijk in 1945 door de Amerikanen bevrijd. Een buitengewoon verhaal over de geestkracht van een bijzonder mens, die gedreven werd door de wil om te overleven.

Titel: Mijn strijd

Auteur: Adolf Hitler

Aantal pagina's: 854

ISBN: 978 90 446 3586 7

Druk: 2018

Uitgever: Prometheus

 

Wie de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beter wil begrijpen moet Mein Kampf lezen. In dit boek geeft Adolf Hitler namelijk inzicht in zijn gedachtewereld. In Mein Kampf maakt hij duidelijk dat een wereldoorlog onvermijdelijk is en dat de joden moeten worden 'verwijderd'. Niets minder dan de wereldheerschappij was zijn einddoel. Zodra hij in 1933 de politieke macht had veroverd ging hij aan de slag met het uitvoeren van zijn plannen. Mein Kampf werd in binnen- en buitenland gerecenseerd en gelezen, maar door vrijwel niemand serieus genomen. Ten onrechte, want zelden was een politicus zo openhartig over zijn bedoelingen als Adolf Hitler. Mein Kampf laat zich namelijk lezen als een blauwdruk voor het beleid van het nationaalsocialisme na de machtsovername in 1933.

Titel: Naar de hel... en terug

Auteur: Jacob van Gelder (Ben Dror)

Aantal pagina's: 133

ISBN: 90 72766 40 7

Druk: 1998

Uitgever: De Nieuwe Haagsche

 

Naar de hel en terug is een aangrijpend en indringend verhaal over de concentratie- en vernietigingskampen van nazi-Duitsland. Jacob Ben Dror, een van de weinigen die de hel van de vernietigingskampen heeft mogen overleven, heeft na vijftig jaar zijn verhaal - het verhaal van ruim 6 miljoen joden, zigeuners, homofielen, politieke gevangenen, vrijmetselaren en vele anderen - op papier gezet met het doel dat zijn aanklacht en getuigenis kan dienen om de herinnering aan het verleden levend te houden. De auteur is in 1947 naar Israel vertrokken en heeft daar gewerkt in de agrarische sector. Als kolonel heeft hij zijn land jaren weten te dienen.

Titel: Nacht 

Auteur: Elie Wiesel

Aantal pagina's: 144

ISBN: 978 90 290 8610 3

Druk: 2017

Uitgever: J.M. Meulenhoff

  

Elie Wiesel werd als kind naar de nazi-vernietigingskampen Auschwitz en Buchenwald gezonden. Nacht is het openhartige en diep ontroerende verslag van de verschikkingen die zich daar hebben afgespeeld. Een joodse jongen vertelt hoe hij er getuige van was hoe zijn moeder en zusje direct na aankomst in het kamp naar de gaskamer werden gestuurd, en hoe zijn vader van uitputting stierf na de gedwongen mars naar Buchenwald. Nacht is een hartstochtelijk pleidooi om nooit te vergeten tot welke onmenselijkheid de mens in staat is. Op een indringende en krachtige manier brengt Elie Wiesel het kwaad in zijn meest extreme vorm opnieuw tot leven.

Titel: Nacht und Nebel - Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekampen

Auteur: Floris B. Bakels

Aantal pagina's: 344

ISBN: 90 10 01800 8

Druk: 1989

Uitgever: Elsevier

 

Een bij uitstek Nederlands boek met een Duitse titel. 'Nacht und Nebel' was een sinister begrip in 1940-1945. 'NN-Häftlinge' waren van ernstige vergrijpen tegen de Duitse bezettingsmacht in Europa verdachte politieke gevangenen die, al dan niet door Duitse krijgsraden te velde ter dood veroordeeld, door de Gestapo werden afgevoerd naar speciale concentratiekampen om daar spoorloos en voorgoed in de mist van de nacht te verdwijnen. Floris Bakels heeft bijna drie volle jaren een dagboek bijgehouden, dat grotendeels bewaard is gebleven.

Titel: Nazi Hel

Auteur: Samengesteld door Willem van de Poll

Aantal pagina's: 32

Druk: Eerste druk 1945

Uitgever: Van Holkema & Warendorf

 

Een van de eerste fotoboeken met foto's uit verschillende concentratiekampen als Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Langenstein, Mauthausen en Dachau. De foto's werden gemaakt net na de bevrijding van de kampen en geven een gruwelijk beeld van het leven in de kampen. Het boek is samengesteld  ter ere aan alle oorlogsfotografen van de geallieerde legers. 

Titel: Ontsnappingen uit de dodenmars - Herinneringen van Louis de Wijze aan de concentratiekampen

Auteur: Kees van Cadsand

Aantal pagina's: 131

ISBN: 90 6707 376 8

Druk: Eerste druk 1995

Uitgever: De Baltaafsche Leeuw

 

Louis de Wijze (1922) groeide zorgeloos op in Boxmeer, later in Nijmegen. In oktober 1942, Louis is dan 20 jaar, wordt het joodse gezin De Wijze door de Duitse bezetter naar het Durchgangslager Westerbork getransporteerd: alleen Louis' oudste zus Ellie, die kort daarvoor is getrouwd, weet onder te duiken. Bijna anderhalf jaar blijft Louis in Westerbork van deportatie 'naar het oosten' gevrijwaard, maar eind maart 1944 wordt ook hij op transport gesteld. Drie dagen later komt hij in Auschwitz aan.