A - F

Titel: Aan een zijden draad

Auteur: Hans N. Andriesse

Aantal pagina's: 263

ISBN: 90 290 0928 4

Druk: 1978

Uitgever: Meulenhoff

 

In aan een zijden draad vertelt Hans Andriesse hoe hij in de oorlogsjaren door de Duitsers als joodse Nederlander  van vierentwintig jaar werd gedeporteerd , en tweeëneenhalf jaar het onmenselijke leven in de dwangarbeiderskampen en concentratiekampen voor joden in Nederland en Duitsland meemaakte. Niet alleen de dieptepunten en hoogtepunten in die kampen worden beschreven, maar ook de vriendschappen die ontstonden met mede-slachtoffers. Ook vertelt hij over de aanloop tot de bevrijding en over de bevrijding zelf. dan volgt de tocht tegen het optrekkende Russische leger in, via Polen en Rusland naar Engeland. Dit verhaal werd een aangrijpend en boeiend geschreven boek.

Titel: Advokaat in nacht en nevel '40-'45

Auteur: Bert Aerts / Jos de Man

Aantal pagina's: 130

ISBN: 90 6006 130 6

Druk: 1972

Uitgever: H.J. Paris

 

"Rothau, aan de voet van de Natzweilerberg in de Vogezen was onze bestemming. We kwamen er aan op 27 november 1943, feest van de heilige Albertus van Leuven. Precies drie jaar tevoren, op 27 november 1940, was ik uit krijgsgevangenschap teruggekeerd. De trein schokte en hield stil. De beestenwagens werden opengeschoven…De 'Nacht und Nebel' begint. 'Aussteigen, schnell, schnell!' Het bulderde en brulde langs de hele trein. SS-lui stortten zich in de wagons en voor wij van onze onthutsing waren bekomen lagen er al zes, zeven van ons neer geknuppeld. Het regende kolfslagen, er werd geschopt en getrapt, gevloekt en gebulderd. Strompelend en struikelend renden we het perron op."

Titel: Afscheid in Malchow

Auteur: Ron van Hasselt

Aantal pagina's: 148

ISBN: 978 90 5294 562 0

Druk: 2014

Uitgever: Profiel

 

Ze had zich een heel andere toekomst voorgesteld. Haar onbezorgde jeugd kwam abrupt tot een einde toen haar vader naar een strafkamp werd vervoerd. Vlak daarna moest haar verloofde naar een werkkamp. Wat kon deze jonge joodse vrouw nog verwachten? Selma van Hasselt besloot onder te duiken en in het verzet te gaan. Haar achterneef beschrijft haar leven en haar familie tegen de achtergrond van de deportaties. Bijna vergeten moeders die hun kinderen moesten afstaan. Bijna vergeten fanatieke politiemannen die jacht maakten op onschuldigen. Bijna vergeten gewone mensen die vorm gaven aan verzet. Selma werd afgevoerd naar Westerbork, kwam vervolgens in Auschwitz en Ravensbrück en uiteindelijk in Malchow terecht.

Titel: Alles ging aan flarden - Het  oorlogsdagboek van Klaartje de Zwarte-Walvisch

Auteur: Klaartje de Zwarte

Aantal pagina's: 205

ISBN: 978 94 600 3218 9

Druk: Vijfde druk april 2010

Uitgever: Balans

 

Tijdens het onderzoek voor de tv-serie De Oorlog hebben medewerkers van de NPS een dagboek uit de Tweede Wereldoorlog gevonden dat volgens insiders grote historische waarde heeft. Het is geschreven door een 32 jarige joodse vrouw, Klaartje de Zwarte-Walvisch, die uitvoerig en in bijzonder felle bewoordingen beschrijft hoe ze na haar arrestatie in maart 1943 via de Hollandse Schouwburg en kamp Vught uiteindelijk in Westerbork terecht kwam. Vandaar is ze naar vernietigingskamp Sobibor gedeporteerd waar ze in juli 1943 in de gaskamer is vermoord.

Titel: Als ik het nu niet opschrijf...

Auteur: Charles Brusselairs

Aantal pagina's: 243

Druk: 1983

Uitgever: Vriendenkring Buchenwald

 

Het boek ‘Als ik het nu niet opschrijf…’ is een heruitgave van het boek ‘Als ik het nu niet opschrijf komt het er niet meer van’ van Charles Brusselairs uit Merksem (België) die zijn ervaringen opschreef als politiek gevangene in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Charles overleefde meerdere werk- en concentratiekampen zoals Esterwegen, Buchenwald en Theresienstadt en heeft zijn verhaal in boekvorm in 1983 in eigen beheer uitgebracht. Dit boek is een heruitgave door Vriendenkring Buchenwald.

Titel: Arts achter prikkel draad

Auteur: Dr. Albert Haas

ISBN: 90 10 05961 8

Aantal pagina's: 281

Druk: 1986

Uitgever: Elsevier

 

Toen in 1940 het grootste deel van Frankrijk in Duitse handen viel, was dokter Albert Haas werkzaam als arts in het Franse leger. Zowel hij als zijn vrouw Sonja waren van joodse afkomst. Korte tijd later werden zij door Charles de Gaulle en zijn verzetsorganisatie 'De vrije Fransen' gerekruteerd en getraind in spionage, sabotage en parachutespringen. Uiteindelijk slaagde het moedige echtpaar er met veel moeite in de Duitse organisatie 'Todt' te infiltreren. Sonja en Albert werden uiteindelijk betrapt en gevangengenomen. Na lange tijd te zijn gemarteld werd Albert naar Dachau gestuurd terwijl zijn vrouw in de hel van Auschwitz terecht kwam. 

Titel: Beelden uit de nacht - Kampherinneringen

Auteur: Elie Cohen

Aantal pagina's: 190

ISBN: 90 261 0550 9

Druk: 1992

Uitgever: de Prom

 

Nadat hij, zijn vrouw en kind waren gearresteerd (door verraad), werd Elie Cohen afgevoerd naar kamp Amersfoort. Daarna volgde een lange weg: de kampen Westerbork, Auschwitz, de dodenmars naar Mauthausen en ten slotte de kampen Melk en Ebensee. In bijna alle kampen werd Elie ingeschakeld als arts. Zijn beroep deed hem overleven en maakte van hem een van de weinige joodse getuigen van deze kampen. Hij was transportarts, assistent van de Lagerartz en Artzvormelder. De functies hadden alle gemeen dat hij prominent was, hetgeen een bevoorrechte positie inhield. Hij vond het zijn plicht over zijn daden verantwoording af te leggen. 

Titel: Binnen de poorten - Een authentiek relaas van 2 jaar Duitse concentratiekampen 1943-1945

Auteur: Jules Schelvis

Aantal pagina's: 128

ISBN: 90 228 3693 2 

Druk: Tweede druk juni 1982

Uitgever: De Haan

 

Binnen de poorten is het oorlogsverhaal van Jules Schelvis (1921), een van de achttien joodse Nederlanders die terugkeerden uit het Duitse vernietigingskamp Sobibor in Oost-Polen. In totaal werden 34.313 joden uit Nederland naar deze moordfabriek gedeporteerd. Schelvis wordt in mei 1943 bij een razzia in Amsterdam opgepakt en met zijn vrouw Rachel en haar familie via Westerbork naar Sobibor gedeporteerd. Wat daarna volgt is een martelgang die hem langs een aantal kampen in Polen en Duitsland voert. 

Titel: Brieven uit 'Hitlers Herrengefangnis' 1942-1944

Auteur: Max Kohnstamm

Aantal pagina's: 206

ISBN: 90 234 1559 0 

Druk: 2005

Uitgever: De Bezige Bij

 

Nadat Max Kohnstamm ter gelegenheid van Hitlers verjaardag op 20 april 1942 is vrijgelaten uit concentratiekamp Amersfoort, wordt hij in juni van dat jaar opnieuw geïnterneerd. Kohnstamm wordt met een tweede groep van honderden Nederlanders als gijzelaar opgesloten in Haarlem en later in St. Michielsgestel. In de twee jaren die volgen schrijft Kohnstamm tientallen brieven aan zijn ouders, waarin hij hij zijn omgeving beziet met een open, erudiet en kritisch oog. Kohnstamm noemde de gijzelaarskampen ooit Hitlers Herrengefangnis. De gijzelaars mochten de kampen alleen bij hoge uitzondering verlaten. Zij hoefden echter geen arbeid te verrichten en beschikten zelfs vaak over betere voorzieningen dan buiten het kamp.

Titel: Buitengewone transporten

Auteur: Dirk Mulder

Aantal pagina's: 319

ISBN: 978 94 625 8498 3 

Druk: 2022

Uitgever: WBOOKS

 

Kamp Westerbork speelde een centrale rol bij de deportaties van joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met meer dan 100 transporten werden 107.000 mensen gedeporteerd, en slechts 5000 overleefden. Het kamp fungeerde als depot, een tussenstation tussen huis en haard, en de concentratie- en vernietigingskampen elders in Hitler-Duitsland. De verspreide kennis over de deportatietransporten is in dit boek samengebracht en aangevuld met nieuwe informatie uit recent onderzoek. Dat geeft een genuanceerder en completer beeld over het aantal transporten, het gebruik van personenrijtuigen en het bekende 'treinbord'. Nieuw is dat niet alleen de rol van de NS wordt behandeld, maar ook die van de Deutsche Reichbahn.

Titel: Concentratiekampen - Systeem en praktijk in Nederland

Auteur: Onder hoofdredactie van H. Dijkstra

Aantal pagina's: 136

Druk: 1970

Uitgever: Fibula

 

In dit boek wordt naast een algemene inleiding tot systeem en organisatie een overzicht gegeven van het leven in de Nederlandse kampen en de specifieke kenmerken daarvan. Hierbij neemt het gedeelte over Vught een speciale plaats in omdat hierbij de resultaten van een NJBC-enquête opgenomen zijn: de omwonende bevolking werd gevraagd naar hun kennis van en de reactie op het Kamp Vught. In de jaren '70 was dit boek hiermee de eerste publicatie wat de belangrijkste Nederlandse kampen gezamenlijk behandelde en in historische context plaatste.

 

Titel: Dagboek 1943 - 1945

Auteur: Jozef Hilel Borensztajn

Aantal pagina's: 213

ISBN: 90 263 1395 0

Druk: 1992

Uitgever: AMBO

 

"Mijn vingers trillen, maar ik zal toch de moed proberen op te brengen alles op te schrijven. Dat zullen anderen ongetwijfeld ook doen. Hoe meer hoe beter. Het is van het grootste belang dat alles wat gebeurd is bekend wordt. De jeugd van elk volk moet weten wat zich daar heeft afgespeeld! Iedereen is verplicht om dit verder te vertellen…."

 

Het 'Togboech' bevat het sombere relaas van een tocht langs de kampen Westerbork, Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, Golleschau en ten slotte Brinnlitz, waarbij de auteur een scherp oog heeft voor de gedragingen van zijn medegevangenen.

Titel: De bevrijders - Van Bergen-Belsen tot Mauthausen. De bevrijding van de concentratiekampen

Auteur: Michael Hirsh

Aantal pagina's: 334

ISBN: 978 90 225 5529 3

Druk: 2010

Uitgever: De Boekerij

 

Begin april 1945 was een Amerikaanse divisie in Duitsland bezig aan de opmars toen een peloton op Ohrdruf stuitte, een subkamp van Buchenwald. De geharde soldaten hadden al veel doden gezien, maar nog nooit op deze schaal. In de weken daarna werden ze in talloze kampen die ze ontdekten, telkens weer met gruwelijke beelden geconfronteerd. De bevrijders is gebaseerd op honderdvijftig gesprekken die Michael Hirsh heeft gevoerd met militairen die erbij waren toen in de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog de nazikampen werden ontdekt. 

Titel: De dood in de ogen

Auteur: Hilde Huppert

Aantal pagina's: 115

ISBN: 90 10 03675 8

Druk: 1981

Uitgever: De Boekerij - Amsterdam

 

Bij het uitbreken van de oorlog woonde Hilde samen met haar zoontje Tommy en haar ouders in een stadje in Silezië. Haar man Walter is enige tijd daarvoor naar Israel afgereisd. Als de Duitsers in september 1939 Teschen binnenvallen vlucht Hilde met Tommy naar een afgelegen plaats in polen. Niet lang daarna worden zij evenwel gearresteerd en op transport gezet naar het getto van Rzeszow. Hilde's hoop is nu gevestigd op Britse papieren die Walter hen zal opsturen, waarmee zij kunnen worden uitgewisseld tegen Duitsers die in handen zijn gevallen van de Engelsen. In afwachting van deze documenten kunnen zij een bevoorrechte positie innemen tegenover de Gestapo. 

Titel: De Holocaust 

Auteur: Frantisek Emmert

Aantal pagina's: 175

ISBN: 978 90 366 3782 4

Druk: 2019

Uitgever: Rebo International

 

De massamoord op 6 miljoen joden tussen 1941 en 1945 wordt tegenwoordig de Holocaust genoemd. De nazi's stelden zich uit pure rassenhaat en een gevoel van superioriteit ten doel om alle mensen van joodse afkomst die binnen hun invloedssfeer vielen uit te roeien, met inbegrip van kleine kinderen. Niemand mocht overleven. Het moorden werd zo nauwgezet en stelselmatig uitgevoerd dat het de nauwelijks te bevatten vorm van een bijna industrieel proces aannam. Alles was vooraf doordacht, berekend en gepland en werd precies volgens een van bovenaf goedgekeurd tijdschema uitgevoerd. 

Titel: De Holocaust monumenten van Europa

Auteur: Martin Winstone

Aantal pagina's: 558

ISBN: 978 90 453 1583 6

Druk: 2014

Uitgever: BBNC - Amersfoort

 

De 'Holocaust', de 'Shoah', de 'Endlösung'. Drie woorden die een van de grootste geregistreerde misdaden van de geschiedenis weergeven: de moord tijdens de Tweede Wereldoorlog op ruim zes miljoen joden, zigeuners, homo's en zwakzinnigen door het Duitse vernietigingsapparaat van de nazi's. Die mensen leven niet meer maar de gebieden waar dit zich heeft voltrokken, bestaan nog. Jaarlijks bezoeken nog honderdduizenden mensen de plekken waar de gruweldaden zich hebben afgespeeld, in een poging deze tragedies te bevatten. Dit boek is de eerste uitgebreide gids over deze kampen en monumenten en is voorzien van veel praktische informatie en historische achtergronden.  

Titel: De jongen die tien concentratiekampen overleefde - Het ware verhaal van Jack Gruener

Auteur: Alan Gratz

Aantal pagina's: 192

ISBN: 978 90 20654 516

Druk: 2013

Uitgever: Kluitman

 

De jongen die tien concentratiekampen overleefde vertelt het waargebeurde verhaal van Yanek, een joods jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen. Als de nazi's de jacht op de joden openen in het land, verandert zijn vertrouwde leventje in een nachtmerrie die helaas werkelijkheid is. Hij wordt van het ene concentratiekamp in het andere geplaatst, uitgehongerd, gemarteld en uitgebuit en kijkt de dood keer op keer in de ogen. Het is een wonder hoe Yanek, of volgens de tatoeage op zijn arm PRISONER B-3087, de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk overleeft.

Titel: De laatste getuige

Auteur: Frank Krake

Aantal pagina's: 391

ISBN: 978 90 824 7641 5

Druk: Eerste druk april 2018

Uitgever: Achtbaan

 

Liggend op het dak van een trein ontvlucht de twintigjarige Amsterdammer Wim Aloserij in 1943 de verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland. Hij duikt onder bij een boer en slaapt maandenlang in een kist onder de grond. Toch wordt hij bij een razzia gepakt en opgesloten in de beruchte Gestapo-gevangenis aan de Euterpestraat. Hij belandt in kamp Amersfoort en gaat enkele weken later op transport naar Noord-Duitsland, waar hij acht maanden lang de dodelijke dwangarbeid in de concentratiekampen Husum en Neuengamme overleeft. Mede dankzij de harde lessen van zijn drinkende stiefvader. Als de oorlog bijna ten einde is belandt Wim op het luxe cruiseschip Cap Arcona, dat voor anker ligt in de Lübecker Bocht. 

Titel: De laatste getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen

Auteur: Geïnterviewd door jongeren uit Vlaamse, Brusselse en Waalse secundaire scholen

Aantal pagina's: 688

ISBN: 978 90 5487 737 0

Druk: 2010

Uitgever: Academic & Scientific Publishers

 

In De laatste getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen vertellen meer dan tachtig overlevenden van het onbeschrijflijke geweld van de Tweede Wereldoorlog hun persoonlijke verhaal. 65 jaar na het einde van die oorlog en dit vaak voor de allereerste keer. De schokkende, schrijnende, soms bijzonder emotionele getuigenissen van politieke en raciale gevangenen, verzetsstrijders, werkweigeraars, ondergedoken joodse kinderen en oorlogswezen werden opgetekend door schoolgaande jongeren uit alle onderwijsnetten die de vreselijke gebeurtenissen uit de vorige eeuw enkel kennen uit de geschiedenislessen, van horen zeggen of zelfs helemaal niet.

Titel: De laatste reis

Auteur: Martin Gilbert

Aantal pagina's: 223

ISBN: 90 274 9452 5

Druk: 1980

Uitgever: Het Spectrum

 

De totale vernietiging van de joden in Europa en uiteindelijk in de gehele wereld was een van de doelstellingen van het Hitler-regime. Na de Tweede Wereldoorlog bleek dat deze waanzin had geleid tot de dood van zes miljoen joden. Meer dan de helft van hen vond de dood en of op weg naar speciaal ingerichte vernietigingskampen, hetgeen betekent dat ruim drie miljoen mensen werden gedeporteerd. Zij kwamen uit vele landen van Europa en werden honderden of zelfs duizenden kilometers getransporteerd onder de meest afschuwelijke omstandigheden. Voor het overgrote deel van hen was dit de laatst reis. Wie waren zij en waar kwamen zij vandaag? Hoe ervoeren zij hun noodlot, of beter wanneer begrepen zij wat er met hen ging gebeuren?

Titel: De nationaalsocialistische volkenmoord op Sinti en Roma

Auteur: Romani Rose

Aantal pagina's: 232

ISBN: 978 90 74274 47 0

Druk: 2010

Uitgever: St. Rechtsherstel Sinti en Roma

 

De nationaalsocialistische volkenmoord op de Sinti en Roma voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft lange tijd in de schaduw gestaan van de Holocaust op de joden. De Sinti en Roma, die vóór 8 mei 1945 in Nederland verbleven, zijn grotendeels buiten het rechtsherstel gebleven. Bovendien werden zij in de maatschappij met grote kilte bejegend. De laatste jaren is de aandacht in Nederland en Europa voor dit onrecht verbeterd. In Block 13 van het staatsmuseum Auschwitz-Birkenau is een permanente expositie ingericht om aandacht te geven aan de brute moord op Sinti en Roma. 

Titel: De nazi moord fabrieken

Auteur: Ton Roozeboom

Aantal pagina's: 472

ISBN: 978 94 6188 887 7

Druk: 2017

Uitgever: De Lantaarn en Aspekt

 

Dit 472 bladzijden tellende boek met ruim 950 foto's, waarvan de meeste nooit eerder zijn gepubliceerd, gaat over de nazivernietigingskampen die verscholen lagen in Polen. Deze kampen waren geen concentratiekampen, mensen kwamen er niet om te werken maar werden bij aankomst direct vermoord. Het beschrijft de ongelofelijke methodiek waarmee de nazi‘s het uitmoorden van volkeren industrialiseerden en perfectioneerden. In de kampen Chelmno, Belzec, Treblinka en Sobibor zijn naar schatting meer dan twee miljoen Joden, zigeuners en andere voor de nazi's 'minderwaardigen' vermoord.  

Titel: De oproep

Auteur: Marianne Foncke

Aantal pagina's: 190

ISBN: 978 94 6249 185 4

Druk: 2017

Uitgever: WalburgPers

 

In de winter van 1942-'43 kreeg Leen Hoogerwerf de gevreesde oproep. Hij moest zich melden op het arbeidsbureau, beter bekend als 'Villa Golgotha'. Niet lang daarna vertrok hij als gastarbeider naar Duitsland. Hij was 18 jaar en nog niet eerder ver van huis geweest. Officieel ging hij vrijwillig, het avontuur tegemoet. Zoals zo velen - er werkten alleen al honderdduizenden Nederlanders voor Hitlers Derde Rijk - vertelde Leen na de oorlog nauwelijks over zijn ervaringen. Aan de hand van twee fotootjes en een handvol opmerkingen ging Leens kleindochter op zoek naar zijn verzwegen verhaal. Er bleek verrassend veel te ontdekken. In de Oproep geeft Marianne Foncke een inkijkje in het leven van Nederlandse oorlogsarbeiders in Duitsland.

Titel: De overlever

Auteur: Josef Lewkowecz met Michael Calvin

Aantal pagina's: 286

ISBN: 978 94 027 1277 3

Druk: 2023

Uitgever: Haper Collins

 

Josef Lewkowicz is pas zestien wanneer hij zijn naam kwijtraakt en een nummer wordt: gevangene 85314. Als bijna de enige van zijn hele familie wordt hij 'naar links' gestuurd, naar concentratiekamp Plaszow, in plaats van direct naar de gaskamers. Na Plaszow volgt Auschwitz, na Auschwitz volgen Amstetten, Mauthausen, Melk en Ebensee. Direct na de bevrijding rekruteert de Amerikaanse inlichtingendienst hem om kampcommandant Amon Göth, beter bekend als 'De slager van Plaszow', voor het gerecht te dragen. De rest van zijn leven legt Lewkowicz zich toe op het opsporen van door de oorlog verweesde joodse kinderen om ze een thuis te bieden. 

Titel: Deportaties

Auteur: S. van den Bergh

Aantal pagina's: 80

Druk: 1945

Uitgever: Mij. C.A.J. van Dishoeck c.v. 

 

Deportaties van Nederlandse Joden na Westerbork, Theresienstadt, Auschwitz en Gleiwitz door S. van den Bergh.

Titel: De SS-Staat 

Auteur: Eugen Kogon

Aantal pagina's: 406

Druk: 1976

Uitgever: Amsterdam Boek

 

Dit belangwekkende boek, dat met recht is gekwalificeerd als 'het klassieke werk over de Duitse Concentratiekampen', is ontstaan uit een rapport dat onmiddellijk na de opheffing van het kamp Buchenwald in 1945 door de auteur is opgemaakt. Dit rapport is in de daarop volgende jaren aangevuld met nieuw materiaal plus een grondige analyse van de rol van het terreur in een moderne samenleving. In dit boek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: Doel en organisatie van de SS-Staat. De in- en uitwendige inrichting van de kampen. dagindeling, het werk, de straffen. Crematoria als terechtstellingsplaatsen. Terreur als machtssysteem. 

Titel: De trein fluit

Auteur: Karl Vandenberghe

Aantal pagina's: 57

ISBN: 90 5364 034 7

Druk: 1995

Uitgeverij: Emiel Decock - Aartrijke 

 

'De trein fluit', verwijst naar de snerpende fluittoon van de logge treinstellen die in de jaren 40 duizenden mensen afvoerden naar concentratiekampen en gevangenissen van de nazi's. In 'De trein fluit' lees je vijf getuigenissen van Westvlamingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in die kampen of gevangenissen zaten. Het zijn uitgeschreven interviews die werden opgenomen voor de regionale uitzendingen van BRTN-Radio 2 West-Vlaanderen.

Titel: De vernietiging van de joden in Polen

Auteur: Verzameld en bewerkt door Drs. J.A. Weijel

Aantal pagina's: 130

Druk: 1945

Uitgever: Boom-Ruygrok

 

"Eind februari 1943 wijdde men in Birkenau de nieuwe gaskamer en het moderne crematorium in, waarvan de bouw juist voltooid was. Men hield op met het vergassen en verbranden in Birkenau en in het vervolg voerde men deze operaties uit in vier nieuwe crematoria, die voor dit doel gebouwd waren. Het grote graf van Birkenau werd dichtgegooid en het terrein gelijk gemaakt. De as was vooraf al gebruikt als mest bij de landbouw in Harmensee, zodat men vandaag de dag nauwelijks een spoor van de vreselijke moorden kan ontdekken. Midden in de ovenkamer stond een reusachtige schoorsteen. Daaromheen waren 9 ovens geplaatst, die ieder vier openingen hadden. Iedere opening liet per keer het verbranden van drie lijken toe die in de tijd van anderhalf uur geheel verbrand werden."

Titel: De vijf concentratiekampen in Nederland 1940 - 1945 / Het vergeten hoofdstuk

Auteur: Binjamin Heyl

Aantal pagina's: 229

ISBN: 90 5653 008 9

Druk: 1998

Uitgever: ServicePost

 

Dit deel stelt zich ten doel om de lezer mee te voeren in de vijf concentratiekampen die ons land kende en wil een tipje van de sluier opheffen (meer is niet mogelijk) over het leven, de angsten, de moed, verdriet en hoop. Maar ook de zwakte van iemand die wordt geconfronteerd met de situaties van leven en overleven. het symbool van de concentratiekampen leert ons waartoe het leven leidt wanneer de ene mens zich superieur waant aan de ander; de ene godsdienst aan de andere. dat is de les die we dienen te trekken uit de vijf concentratiekampen. Het vergeten hoofdstuk handelt over de moord op zieken, bejaarden en verstandelijk gehandicapten in nazi-Duitsland.

Titel: De Wannsee conferentie

Auteur: Peter Longerich

Aantal pagina's: 213

ISBN: 978 90 00 35885 4

Druk: 2018

Uitgever: Uitgeverij Unieboek - Het Spectrum

 

Op 20 januari 1942 kwamen vijftien hooggeplaatste vertegenwoordigers van het nationaalsocialisme op uitnodiging van Reinhard Heydrich bijeen in een villa aan de Wannsee, niet ver van Berlijn. De vergadering betrof de 'definitieve oplossing' van het 'Joodse vraagstuk' en duurde niet langer dan twee uur. In de notulen werd de uiteindelijke beslissing vastgelegd: in totaal zouden elf miljoen mensen worden gedeporteerd naar werkkampen, waar zij zouden worden blootgesteld aan gedwongen arbeid die ze niet geacht werden te overleven. In maart 1947 werd door geallieerde gerechtelijke onderzoekers een exemplaar van de strikt geheime notulen van de conferentie ontdekt. In dit boek zijn de notulen afgebeeld in de Nederlandse vertaling en in hun originele staat.

Titel: De Wantsenjagers

Auteur: C.D. Laros

Aantal pagina's: 232

ISBN: 90 76859 01 9

Druk: 2000

Uitgever: Robine, Twello

 

Het boek begint met de beschrijving van het Utrechtse studentenleven in de eerste jaren van de oorlog en het transport naar kamp Erica bij Ommen. We lezen hoe zekerheid en geborgenheid in het leven van een twintigjarige op slag wegvallen. Hoe de student dwangarbeider wordt: wantsenjager in Oostenrijk, bouwvakker in Berlijn, voorvluchtig is richting Joegoslavië, gevangene in Oostenrijk, stoker en lijkenknecht in het Stockerause ziekenhuis, ontsnapt aan transport naar Mauthausen, geïnterneerd wordt in Winterthur en als 'Fransman' repatrieert naar Frankrijk. Belevenissen uit een periode van twee jaar, zorgvuldig vastgelegd in brieven en dagboeknotities.

Titel: De zak met vlooien

Auteur: G. van Amstel

Aantal pagina's: 288

ISBN: 90 6134 1000

Druk: 1974

Uitgever: Bigot & Van Rossum - Blaricum

 

Boek is incl. handtekening en losse brief van de auteur. 

 

In dit boek vertelt ir. G. van Amstel, een van de hardnekkigste uitbrekers, het authentieke, spannende verhaal van talloze ontvluchtingspogingen die Nederlanders in Duitse krijgsgevangenschap ondernamen. De Nederlandse officieren houden het record massa-ontvluchtingen. Hun Duitse bewakers noemde hen dan ook 'De zak met vlooien'. En als vlooien waren ze, ze sprongen, sprongen naar de fel begeerde vrijheid. 

Titel: Dodenmars

Auteur: Joe Klaas

Aantal pagina's: 300

Druk: Derde druk 1962

Uitgever: De Boekerij N.V. Baarn

 

Dit is het epische verhaal van een van de grote marsen uit de geschiedenis, een mars bij een temperatuur van 40 graden onder nul, gemaakt door tienduizend officieren van de Amerikaanse Luchtmacht, krijgsgevangenen in nazi-Duitsland, een mars die plaats vond tijdens de laatste wanhopige maanden van de oorlog. In januari 1945 had het Russische offensief tot op 20 km het sombere krijgsgevangenenkamp van Sagan bereikt. De dromen van de gevangenen waren adembenemend dicht bij hun verwezenlijking. Toen kregen ze bevel naar het westen te marcheren, weg van de vrijheid. En zo trok de lange, slingerende kolonne, na het bevel, langzaam de koude nacht in. Sommige mannen bewezen helden te zijn, voor anderen bleek de beproeving te zwaar. Onder de verschrikkelijke omstandigheden zakten sommigen aan de kant van de weg in elkaar en stierven. 

Titel: Dokter 117641 - Herinneringen aan de Holocaust

Auteur: Louis J. Micheels

Aantal pagina's: 201

ISBN: 90 263 1029 3

Druk: 1990

Uitgever: Ambo / Baarn

 

Louis Micheels studeerde medicijnen in Utrecht toen de nazi's in 1940 ons land binnenvielen. Tweeëneenhalf jaar later werden hij en zijn verloofde Nora, beiden joods, in België opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. In deze aangrijpende herinneringen beschrijft Micheels hun hachelijke bestaan na de Duitse machtsovername, zijn ervaringen in Auschwitz, zijn deelname aan de dodenmars naar Dachau en zijn ontsnapping tijdens een transport nabij de Oostenrijkse grens. Twee steunpunten bezat hij in deze periode: zijn medische achtergrond en Nora. 

Titel: Dossier NN - Spoorloos in Hitler's Derde Rijk

Auteur: Don Bamberg

Aantal pagina's: 319

ISBN: 978 94 91088 01 8

Uitgever: Accent

 

In 1941 werd Don Bamberg door een Duits militair tribunaal ter dood veroordeeld wegens spionage. De executie door het vuurpeloton bleef uit en na een verblijf van dertien maanden dodencel werd het vonnis omgezet in een executie in etappen. Er volgde een tocht door elf beruchte concentratiekampen als Nacht und Nebel gevangene. Hiertegen kon slechts één wapen worden gehanteerd: de wil om te overleven! 

Titel: Dwangarbeid en verzet in Mecklenburg 43-44

Auteur: Sonja Prins

Aantal pagina's: 160

ISBN: 90 70360 616

Druk: 1985

Uitgever: SoMa

 

'De Groene Jas' is het zinnebeeld van de slavengemeenschap, waartoe het Duitse Fascisme Europa wilde vernederen en waarbij de nazi's als slavendrijvers dachten te fungeren. Sonja Prins beschrijft het leven van een groep slavenarbeiders, politieke en niet-politieke gevangen vrouwen van velerlei nationaliteit en leeftijd uit het kamp Ravensbrück, die aan een SS-'Versuchsanstalt' ofwel een op 'Germaanse' leest geschoeide landbouwonderneming verkwanseld zijn. De toestanden op dit landgoed, Nossentin, waar behalve de SS'ers ook nog een generaalse met een voorliefde voor jonge blonde schilders de lakens uitdeelt, worden met vaste hand getekend.

Titel: Eenzame opsluiting

Auteur: Christopher Burney

Aantal pagina's: 160

Druk: 1962

Uitgever: Moussault's Uitgeverij

 

Christopher Burney werd in 1917 in Engeland geboren. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door in Frankrijk maar toch ging bij het uitbreken van de oorlog in Engelse krijgsdienst. In 1942, op vijfentwintigjarige leeftijd, werd hij boven Frankrijk gedropped, met de opdracht verbindingen te leggen met de Resistance. Hij werd echter door de Duitsers gearresteerd en naar de gevangenis in Fresnes overgebracht. Daar verbleef hij met korte onderbrekingen voor verhoren in Parijs, 562 dagen lang in volstrekte afzondering in een cel, met de dreiging van een executie of van nieuwe martelingen steeds voor ogen. Later werd hij naar Buchenwald overgebracht dat hij eveneens overleefde. Eenzame opsluiting is een verslag van die achttien maanden Fresnes en hun uitwerking op de gevangenen.

Titel: Encyclopedie van de Holocaust

Onder redactie van: Dr. R. Rozett & Dr. S. Spector

Aantal pagina's: 527

ISBN: 90 435 0698 2

Druk: Eerste druk september 2003

Uitgever: Kok - Kampen

 

Deze encyclopedie is een indrukwekkend naslagwerk over een van de donkerste periodes van de moderne geschiedenis. In acht essays wordt duidelijkheid gegeven over de Holocaust en haar wortels. Onderwerpen die ter sprake komen zijn de geschiedenis van het Europese jodendom, de joodse bijdrage aan de Europese cultuur en de opkomst van het antisemitisme en nationaal socialisme. De essays worden gevolgd door een encyclopedisch deel. Hierin worden in ruim 650 lemma's vrijwel alle belangrijke aspecten van de Holocaust besproken. Op heldere en wijze wordt in kort bestek bij ieder persoon, land, kamp, organisatie of gebeurtenis de belangrijkste relevante informatie gegeven. 

Titel: En de violen zwegen

Auteur: Alexander Ramati

Aantal pagina's: 204

ISBN: 90 6057 714 0

Druk: 1988

Uitgever: Omega Boek

 

Niet alleen de joden, ook de zigeuners hebben zwaar geleden onder de holocaust. Met deze indrukwekkende roman heeft de Pools-Amerikaanse schrijver Alexander Ramati dit weinig bekende feit onder de aandacht van de wereld willen brengen. Uitgangspunt vormden de waar gebeurde belevenissen van de zigeunerfamilie Mirga. Hoofdpersoon is de jonge Roman Mirga. Zijn vader is een beroemd violist die, wanneer de familie gedeporteerd wordt naar Auschwitz, door toedoen van de kamparts Joseph Mengele terechtkomt in het gevangenenorkest. Een betrekkelijke garantie voor zijn leven, tenminste zolang er toehoorders zijn...'En de violen zwegen' is behalve een aangrijpend document, ook een indringende beschrijving van een nagenoeg verdwenen cultuur.

Titel: Er is een weg naar de vrijheid

Auteur: Dr. j. Hemelrijk

Aantal pagina's: 315

Druk: 1965

Uitgever: W. de Haan

 

Het bijzondere van dit boek is niet dat het laat zien hoe erg en hoe gruwelijk de toestanden in de concentratiekampen waren, maar hoe men onder zulke omstandigheden nog kon en wilde leven, hoe verschillend mensen erop reageerden en hun menselijke waardigheid of schonden of hoog hielden. Niet de gruwelen waren interessant, maar de mentaliteit, waarmee ze ondergaan en bedreven werden. Omdat de schrijver dit intens beleefde maakt dit boek zo'n grote indruk. Een criticus verzuchtte: 'Zo moet men leven..., maar ik kan het niet'.

Titel: 'Euthanasie' in het Derde Rijke 

Auteur: Dr. J. Menges

Aantal pagina's: 181

ISBN: 90 6051 452 1

Druk: 1972

Uitgever: De Erven F. Bohn

 

In nazi-Duitsland vonden tussen 1939 en 1945 verschillende z.g. 'euthanasieakties' plaats. In het kader van deze akties werden vele duizenden zieken, maar ook politiek ongewenste tegenstanders, vernietigd. De inleiding vermeldt enkele vormen van euthanasie en wijst erop dat de door nazi's gepraktiseerde 'Vernichtung lebensunwerten Lebens' geen euthanasie genoemd mag worden. De 'nazi-euthanasie' is evenwel geen echte euthanasie omdat er geen sprake was van 'verlichten van ondraaglijk lijden op dringende wens van de patiënt of diens familie'. Ook de sfeer van misleiding en bedrog zou een reden moeten zijn om het woord euthanasie niet te gebruiken. En tenslotte; euthanasie veronderstelt een in de naaste toekomst te verwachten einde van de patiënt. Ook hieraan werd nauwelijks voldaan.