Kamp Sint Michielsgestel

Begin mei 1942 werd kamp Sint Michielsgestel opgericht in het kleinseminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel in Noord-Brabant. In het kamp zaten voornamelijk toonaangevende Nederlanders zoals politici, professoren, burgemeesters, geestelijken en musici als dwangmiddel tegen het verzet. Bij onrust in het land zouden de notabelen worden gefusilleerd. Het regime in het kamp was zeer licht. De Duitsers lieten de gevangenen met rust zolang er maar geen onrust veroorzaakt werd. De gevangenen hoefden niet te werken en hadden alle vrijheid als ze maar binnen de kampgrenzen bleven. Er werden onder andere filmavonden georganiseerd en concerten, tentoonstellingen, discussiegroepen en tennistoernooien. Ook mochten de gevangenen pakketen van thuis ontvangen waardoor zij voldoende te eten hadden. Er hebben maximaal ca. 700 gevangenen gelijktijdig in het kamp gezeten het kamp was in gebruik van mei 1942 tot september 1944. 

Titel: De gijzelaars van Sint Michielsgestel

Auteur: Madelon de Keizer

Aantal pagina's: 220

ISBN: 90 218 2491 4

Druk: 1979

Uitgever: A.W. Sijthoff

 

Begin mei 1942 gijzelde de Duitse bezetter in het kleinseminarie Beekvliet, gelegen in het Noord-Brabantse Sint Michielsgestel, ruim 450 merendeels leidinggevende Nederlanders. Dit gijzelaarskamp heeft vooral bekendheid gekregen, omdat daar een klein aantal geïnterneerden het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de Nederlandse Volksbeweging, die zich in mei '45 met een oproep tot het Nederlands volk richtte. Niet het wedervaren van de gijzelraarsgemeenschap in Sint Michielsgestel heeft het kamp na de oorlog een tweeslachtige, zo niet twijfelachtige reputatie bezorgd, maar dat wat er werd 'uitgebroed'.

Titel: St. Michielsgestel

Auteur: B.H v.d. Gijzel

Aantal pagina's: 183

Druk: 1945

Uitgever: C.A. van Dishoeck

 

Hoe ik ertoe gekomen ben om een boekje te schrijven weet ik nog niet; eerlijk, ik heb het nooit eerder gedaan en ik zal het nooit weer doen! Maar ja, hoe gaat het? Als je uit een gijzelaarskamp ontslagen bent, komen allerlei vrienden en familie en dan moet je vertellen, hoe het er was, hoe dit en hoe dat nou precies ging en zo praat je uren achter elkaar door. Het boekje wil helemaal niet de pretentie hebben van een wetenschappelijke bijdrage tot kennis van...enz, het is geen drama, waarbij u kunt griezelen, nee, het is een net boek wat door iedereen gelezen kan en mag worden, een doodgewone vertelling over ons leven en maandenlange verblijf in Michielsgestel.