Brieven uit Stalags

Naast Hitlers gevangenissen, doorgangskampen en concentratie- en vernietigingskampen waren er ook krijgsgevangenenkampen waar manschappen gevangen zaten uit de bezette gebieden volgens het Verdrag (III) van Geneve. Ook hier had je verschillende kampen voor krijgsgevangenen waaronder ‘Stalags’ en ‘Oflags’. In een Stalag ofwel Stammlager zaten manschappen (militairen) en onderofficieren gevangen die onder bepaalde voorwaarden voor werkzaamheden konden worden ingezet. Officieren zaten gevangen in een Oflag (Offizier-Lager) en het was volgens de Conventie van Geneve verboden hen in te zetten voor arbeid. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het Duitse leger verdeeld in 17 militaire districten (Wehrkreis), die elk aangeduid werden met Romeinse cijfers. De kampen waren genummerd volgens het militaire district. Een letter achter het Romeinse nummer markeerde individuele Stalags in een militair district.

(Stalag IV B) Een krijgsgevangenen antwoordkaart uit Stalag IV B in Mühlberg geschreven op 3 februari 1943 door een Belgische militair voor het thuisfront. Klik op de foto van de brief voor meert informatie en een volledig overzicht.

(Stalag VI D) Een krijgsgevangenen antwoordkaart uit Stalag VI-D in Dortmund (Westfalen) geschreven op 27 augustus 1942 door een Belgische militair gericht aan zijn oom en tante. Klik op de foto van de brief voor meer informatie en een volledig overzicht.

(Stalag X B) Een Duitse militaire briefkaart uit Stalag X B, volgens het Rode Kruismodel voor krijgsgevangenen, geschreven in het kamp door een Belgische militair aan het thuisfront op 1 maart 1942. Klik op de foto van de brief voor meer informatie en een volledig overzicht.

(Stalag XI A) Een krijgsgevangenen antwoordkaart uit Stalag XI A in Altengrabow geschreven op 21 november 1943 door een Belgische militair aan het thuisfront. Klik op de foto voor meer informatie en een volledig overzicht.

(Stalag XIII A) Een krijgsgevangen antwoordkaart uit Stalag XIII A in Sülzbach geschreven op 21 september 1941 door een Belgische militair gericht aan zijn ouders. Klik op de foto van de brief voor meer informatie en een volledig overzicht.