Oranienburg

Op 21 maart 1933, net na de machtsovername van Hitler, werd door de SA een oude boerderij in de stad Oranienburg, 30 km ten noorden van Berlijn, omgebouwd tot kamp, concentratiekamp Oranienburg. Het kamp heeft maar kort bestaan en werd in 1934 alweer gesloten na de machtsovername van de SS op de SA waarna alle concentratiekampen centraal beheerd werden. Kamp Oranienburg lag midden in de stad en was gebouwd voor 700 gevangenen, voornamelijk leden van de Communistische Partij en vijanden van het regime. In de begindagen van het kamp werden de gevangenen gedwongen om te werken in de barakkenbouw voor de uitbreiding van het kamp om meer gevangenen te kunnen huisvesten. Later werden zij ingezet bij het herstellen en bouwen van de infrastructuur van de stad Oranienburg zoals het aanleggen van wegen, treinrails, waterleidingen en het omhakken van bomen. In totaal hebben er meer dan 3000 mensen vastgezeten in concentratiekamp Oranienburg waarvan er 16 zijn vermoord door bewakers . Op 13 juli 1934, na de ‘Nacht van de lange messen’ (toen de SS het commando van de SA overnam) werden de gevangenen weggevoerd naar concentratiekamp Lichtenberg en werd het kamp gesloten en onder leiding van kampinspecteur Theodore Eicke omgebouwd en gebruikt als soort reservekamp. In 1936 werd op enkele kilometers afstand, net buiten de stad, concentratiekamp Sachsenhausen gebouwd wat vele malen groter was en tot aan het einde van de oorlog gebruikt werd. De gebouwen in kamp Oranienburg werden tijdens de oorlog vernietigd en zijn gebruikt voor de heropbouw van de stad zelf.

Titel: Concentratiekamp Oranienburg

Auteur: Gerhart Seger

Aantal pagina's: 102

Druk: 1934

Uitgever: De Arbeiderspers

 

Het eerste authentieke verhaal van een, die uit het concentratiekamp ontvluchtte. Gerhart Seger was van 1930 tot 1933 lid van de Rijksdag en was sociaal-democtratische politicus, pacifist en publicist. Na de machtsovername in 1933 was hij een van de eerste Rijksdag afgevaardigde die werd vastgezet in Dessau. In juni 1933 werd hij samen met andere politieke gevangene overgebracht naar het concentratiekamp Oranienburg waar hij in december 1933 uit wist te ontsnappen. Hij vluchtte naar Praag waar hij zijn kampherinneringen opschreef. Die uitgave werd internationaal bekend en toonde de keerzijde van het nazi bewind. Als vergelding arresteerde de Gestapo Seger's vrouw en dochter.   

Titel: De bevrijding van Oranienburg

Auteur: P. Lenstra

Aantal pagina's: 216

Uitgever: H. v.d. Woude Jr - Groningen