Kazerne Dossin

Kazerne Dossin in Mechelen werd gebouwd in 1756 in opdracht van Keizerin M. Theresia van Oostenrijk. De kazerne diende uitsluitend militaire doeleinden tot de Duitse overname waarna de kazerne werd gebruikt als verzamelkamp voor joden en zigeuners. Bij aankomst werden de mensen geregistreerd, hun namen op deportatielijsten gezet en hun goederen in beslag genomen. Een zwaar regime was er niet omdat de indruk moest worden gewekt dat hun verblijf zou uitlopen op verplichte arbeid in het oosten. Tussen 1942-1944 zijn ca. 25.000 joden en ca. 350 zigeuners gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen. Hooguit 5 procent van de slachtoffers heeft de oorlog overleefd

Titel: De geheimzinnige kazerne Dossin

Auteur: Jos. Hakker

Aantal pagina's: 47

Druk: 1944

Uitgever: Ontwikkeling

 

'De kazerne Dossin in Mechelen was een van de vele locaties in Europa, die het toneel was van de Duitse onmenselijkheid. Hier waren joden hun slachtoffers. Elders waren het Ariërs. Overal waren het mensen. Mensen waarop de nazi-gangsters hun beulsinstincten hebben botgevierd. Ongelooflijk zullen sommige getuigenissen klinken, maar ze zijn de waarheid en de waarheid moet verteld worden. Geen volk werd meer besmeurd, belaagd en vervolg dan het Joodse volk. Ik getuig hier over wat ik zag en beleefde in de Kazerne Dossin. Anderen zullen veel ergere en gruwelijkere dingen kunnen getuigen. Maar samen zullen allen tot in de eeuwigheid de schande van Duitsland aantonen en zullen alle gemartelde, belasterde en verdrukte kleine volkeren in ere hersteld worden.