Kazerne Dossin

Kazerne Dossin in Mechelen (Belgie) werd gebouwd in 1756 in opdracht van Keizerin M. Theresia van Oostenrijk en diende uitsluitend militaire doeleinden tot de Duitse overname tijdens de Tweede Wereldoorlog.  De functie van de kazerne tussen mei 1940 en juli 1942 blijft onduidelijk, maar daarna tot september 1944 werd de kazerne gebruikt als ‘Sammellager’, een verzamelkamp voor Joden, Roma en Sinti net zoals Vught en Westerbork in Nederland en Drancy in Frankrijk. De centrale ligging van de kazerne (tussen Antwerpen en Brussel waar de meeste joden woonden), de spoorlijn naast de kazerne en de gesloten inrichting maakte deze locatie tot ideaal deportatiecentrum. Bij aankomst werden de mensen geregistreerd, hun namen op deportatielijsten gezet en hun goederen in beslag genomen. Een zwaar regime was er niet omdat de indruk moest worden gewekt dat hun verblijf zou uitlopen op verplichte arbeid in het oosten. Tussen 1942 en 1944 zijn ruim 25.000 joden en ongeveer 350 zigeuners gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen. Hooguit 5 procent van de slachtoffers heeft de oorlog overleefd. Tegenwoordig vind je in de oude kazerne een memoriaal die volledig gerenoveerd is en werd geopend op 27 januari 2020. Tegenover de kazerne bezoek je het museum over Holocaust en Mensenrechten. Het museum vertelt onder andere de geschiedenis van Kazerne Dossin.

Titel: De geheimzinnige kazerne Dossin

Auteur: Jos. Hakker

Aantal pagina's: 47

Druk: 1944

Uitgever: Ontwikkeling

 

'De kazerne Dossin in Mechelen was een van de vele locaties in Europa, die het toneel was van de Duitse onmenselijkheid. Hier waren joden hun slachtoffers. Elders waren het Ariërs. Overal waren het mensen. Mensen waarop de nazi-gangsters hun beulsinstincten hebben botgevierd. Ongelooflijk zullen sommige getuigenissen klinken, maar ze zijn de waarheid en de waarheid moet verteld worden. Geen volk werd meer besmeurd, belaagd en vervolg dan het Joodse volk. Ik getuig hier over wat ik zag en beleefde in de Kazerne Dossin. Anderen zullen veel ergere en gruwelijkere dingen kunnen getuigen. Maar samen zullen allen tot in de eeuwigheid de schande van Duitsland aantonen en zullen alle gemartelde, belasterde en verdrukte kleine volkeren in ere hersteld worden.