Stalag X B

 

Stalag X B was een Duits krijgsgevangenenkamp in de buurt van Sandbostel in Nedersaksen in het noordwesten van Duitsland waar tussen 1939 en 1945 enkele honderdduizenden krijgsgevangenen uit 55 landen gevangen zaten. Als gevolg van de slechte leefomstandigheden stierven er duizenden van de honger, ziekte of werden gedood door de bewakers. Schattingen van het aantal doden variëren van 8.000 tot 50.000. Het kamp was bij de bevrijding verdeeld in drie delen. Het eerste deel bevatte geallieerde gevangenen in onbevredigende omstandigheden, maar over het algemeen in overeenstemming met het Internationale Rode Kruis-verdrag. In het tweede deel zaten Sovjetgevangenen zonder deze bescherming van de Conventie en bevonden zich in aanzienlijk slechtere omstandigheden. In het derde deel zaten ongeveer 8.000 burgergevangenen in erbarmelijke omstandigheden. Overal lagen lijken en mensen die op sterven lagen. Volgens leden van de Britse strijdkrachten die bij de bevrijding aanwezig waren, waren de omstandigheden zo slecht dat ze Stalag X B 'Kleine Belsen' noemden in verwijzing naar concentratiekamp Bergen-Belsen. 

 

Hieronder een Duitse militaire briefkaart, volgens het Rode Kruismodel voor krijgsgevangenen,  geschreven in het kamp door een Belgische militair aan het thuisfront op 1 maart 1942. De brief is inclusief een Stalag censuur- en Feldpost stempel.