'Brochure voor de tentoonstelling Bergen-Belsen' is een informatiegids over de geschiedenis van de concentratiekampen en specifiek over Buchenwald. Wie waren de commandanten, het terreur in het kamp, het alledaagse leven en de transporten naar Bergen-Belsen zijn een paar van de onderwerpen die aan bod komen. De brochure is door C.W. Niemeyer in 1990 uitgegeven en telt 96 pagina's inclusief vele foto's. Hieronder een aantal foto's van de brochure om een overzicht te geven van de inhoud.